Przejdź do treści

Szkic ma moc

Konkurs
Opublikowano 01 lut 2024
im

Konkurs „Szkic ma moc" jest skierowany do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Przedmiotem konkursu są szkicowniki w zwartej zeszytowej formie.

Konkurs ma na celu wyłonić oryginalny zbiór szkiców jednego autora. Jeden autor może zgłosić do konkursu jeden szkicownik o maksymalnym formacie A3, który zawiera minimum 10 stron.

Nagrody

Pula nagród w konkursie wynosi 19 tysięcy złotych! Na laureatów oprócz nagród finansowych czekają oryginalne dyplomy, medale, udział w wystawie pokonkursowej, którą udokumentuje wydawany przez Legnickie Centrum Kultury katalog. Zapewniamy też bezpłatny udział w imprezie Satyrykon, podczas której odbędzie się oficjalne wręczenie nagród i otwarcie wystawy.

Szkic ma moc

Termin

Prace należy składać lub przesyłać w opakowaniu zapobiegającym uszkodzeniu w terminie do 9 lutego 2024 r. (data stempla pocztowego) na adres: 

Legnickie Centrum Kultury – konkurs „Szkic ma moc 2024"
Chojnowska 2
Akademia Rycerska
59-220 Legnica

Szczegółowe informacje o konkursie oraz karta zgłoszeń dla Uczestników konkursu są do pobrania na >> stronie <<

Pozostałe aktualności