Przejdź do treści

Stwórz projekt dla UE

Konkurs
Opublikowano 07 Maj 2024
im
konkurs

To doskonała okazja, aby zaprezentować swoją kreatywność i talent, tworząc autorskie projekty upominków dla polityków i urzędników Unii Europejskiej.

Do wygrania nagroda oraz szansa na realizację pomysłu: zwycięskie projekty zostaną wyprodukowane i trafią w ręce urzędników z całej Europy. 

Upominek twojego autorstwa może wesprzeć pozytywną narrację o Polsce i zyskać uznanie na arenie międzynarodowej podczas polskiej prezydencji w Radzie UE.

Weź udział w konkursie i podziel się swoją wizją z całą Europą!

Cel konkursu

Wyłonienie oryginalnych, autorskich projektów upominków dla wysokich rangą polityków i urzędników instytucji Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich wręczanych przez władze polskie podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, przypadającej na okres 1 stycznia – 30 czerwca 2025 r.

Kontekst

Prezydencja to rotacyjna rola przewodniczenia pracom Rady Unii Europejskiej przez kolejne państwa członkowskie, sprawowana przez sześć miesięcy. Polska będzie ją sprawować po raz drugi (poprzednio w II. połowie 2011 r.). Polska będzie sprawowała prezydencję po Węgrzech i przekaże ją Danii. Polska będzie pierwszym krajem kolejnego tzw. trio prezydencji (Polska, Dania, Cypr). Sprawowanie prezydencji przez Polskę będzie się wpisywało w szerszy kontekst powrotu Polski do głównego nurtu debaty europejskiej oraz do roli jednego z liderów integracji w ramach Unii Europejskiej, u progu trzeciej dekady członkostwa. W związku z tym przed polską prezydencją stoją wyzwania nie tylko programowe, ale także wizerunkowe. Jednym z istotnych działań promocyjnych jest wręczanie upominków wysokim rangą gościom z zagranicy, które – oprócz funkcji pamiątkowej – mają wspierać określoną narrację o Polsce.

Przekaz

Działania polskiej prezydencji będą realizowane w oparciu o wartości fundamentalne tak dla Polski, jak i Europy: demokracja, praworządność, wolność, solidarność, bezpieczeństwo, jedność, otwartość, inkluzywność oraz równouprawnienie. Upominki powinny „opowiadać” Polskę jako istotny komponent Europy, do której twórczo kontrybuuje. Przedstawiać Polskę, jaka jest i jakie ma aspiracje. Pokazywać Polskę współczesną, z odniesieniami do tych elementów dziedzictwa (kulturalnego, naukowego, gospodarczego, społecznego), które pozytywnie wyróżniają ją na tle Europy i świata.

Odbiorcy wg kategorii

  • Kategoria A: głowy państw, przewodniczący parlamentów narodowych i szefowie rządów państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), członkowie władz Parlamentu Europejskiego, komisarze Komisji Europejskiej.
  • Kategoria B: ministrowie i wiceministrowie z państw członkowskich UE i spoza UE (w szczególności państw kandydujących), przewodniczący komisji w Parlamencie 1 Europejskim, wysocy rangą urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE (w szczególności stali przedstawiciele i ich zastępcy).
  •  Kategoria C: urzędnicy instytucji UE i państw członkowskich UE oraz uczestnicy wydarzeń organizowanych w ramach oficjalnego kalendarza prezydencji. Kategorie upominków (itym samym kategorie konkursowe) Kategoria 1: prezent dla odbiorców z kategorii A (unikalny, ściśle limitowany, o wartości do 150 euro) Kategoria 2: prezent dla odbiorców z kategorii B (o wartości do 50 euro) Kategoria 3: krawat dla mężczyzn/apaszka dla kobiet (dla odbiorców z kategorii A i B, spójne wizualnie, o wartości do 50 euro) Kategoria 4: prezent dla odbiorców z kategorii C (o wartości do 15 euro) Wspólne wytyczne dla prezentów wszystkich kategorii: Prezenty powinny: - być oryginalne i innowacyjne, a przy tym odwołujące się do aktualnych trendów w sztuce użytkowej, - odzwierciedlać aktualne trendy ekologiczne, koszty ich wytworzenia powinny w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne, w miarę możliwości z wykorzystaniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego, - być wykonane z wysokiej jakości materiałów, w miarę możliwości polskiego pochodzenia i być możliwe do wykonania przez polskiego producenta, - charakteryzować się wysokim poziomem estetyki, - mieć wartość ponadczasową, bądź to ze względu na funkcjonalność bądź estetykę, - traktować z szacunkiem różne wrażliwości odbiorców, i nie urażać niczyich uczuć, - kojarzyć się odbiorcy z Polską, bądź to przez formę bądź przez treść, - być możliwe do wyprodukowania w zamówionej ilości do listopada 2024 r., - mieć rozmiar i wagę umożliwiające transport w bagażu podręcznym, - nie mieć charakteru masowego.

Więcej informacji na stronie

Pozostałe aktualności