Przejdź do treści

Nie chcąc być ćmą w lampie…

Opublikowano 06 lut 2023
and
Data
17 lut 2023
start: godz. 18:00
Miejsce

Galeria Centrum Kultury i Sztuki WIEŻA CIŚNIEŃ

ul. Kolejowa 1a
62-510 Konin

Zapraszamy na Festiwal Sztuki Aktywnej ,,Nie chcąc być ćmą w lampie…’’, który rozpocznie się 17 lutego o godz. 18:00 w Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie, przy ul. Kolejowej 1a.

Grafika promująca Festiwal Sztuki Aktywnej ,,Nie chcąc być ćmą w lampie…’’

W latach 90. w Koninie działała prężnie Pracownia Chwilowa, tworzona przez Arka Woźniaka. Miała ona swoją siedzibę w ówczesnym Biurze Wystaw Artystycznych (obecnej Galerii CKiS Wieża Ciśnień), a w późniejszym okresie funkcjonowała przy ul. Przemysłowej 9, pod redakcją „Przeglądu Konińskiego”. Skupiała artystów zajmujących się szeroko pojętą sztuką aktywną, którzy zjeżdżali do miasta z całej Polski, a także z zagranicy. Dzięki dobrym kontaktom z uznanymi artystami Konin stał się znaczącym miejscem na mapie sztuki undergroundu.

Pracownia Chwilowa działała w Koninie przez 5 lat. Przez ten czas regularnie odbywały się spotkania sztuki aktywnej oraz wystawy im towarzyszące. Gościła wtedy takich artystów, jak Zbigniew Warpechowski, Natalia LL, Maria Pińska-Bereś, Józef Robakowski, Ewa Zarzycka, Andrzej Partum.

Wszyscy ci artyści budowali obraz sztuki, jaki znamy dzisiaj, przełamywali stereotypy i ówcześnie panujące konwencje. Dziś, kiedy sztuka performance weszła już na stałe do klasycznych form wypowiedzi akademickich, podejmujemy na nowo próbę zorganizowania w Koninie spotkania ze sztuką aktywną. Nawiązujemy zarówno do tradycji Pracowni Chwilowej, jak i działań podejmowanych obecnie przez Galerię CKiS Wieża Ciśnień, jak chociażby Permutacje i Restytucje.

Do udziału w pierwszej edycji Spotkań ze sztuką aktywną zaproszenie przyjęli artyści mający wcześniejsze doświadczenia z przestrzenią konińskiej Wieży Ciśnień, ale także twórcy, którzy przyjadą do nas po raz pierwszy. Różnią się wiekiem, doświadczeniem oraz odmiennymi strategiami artystycznymi. To właśnie dzięki tym różnicom, przedstawiony zostanie ciekawy obraz szeroko pojętych możliwości sztuki performance. 

Uczestnicy: Ewa Zarzycka, Jerzy Kosałka, Marek Sienkiewicz, Tomasz Opania, Agata Horwat, Jarosław
Słomski, Julia Kędzierska & Marcin Derda
Kurator wydarzenia: Marcin Derda
Plakat: Marcin Derda

Pozostałe wydarzenia