Przejdź do treści

Moc geografii

Konkurs
Opublikowano 03 lip 2024
im
konkurs

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w konkursie na plakat artystyczny pt. "Moc geografii". Konkurs trwa w okresie od 25 czerwca 2024 r. do 15 października 2024 r., przy czym: nabór prac konkursowych trwa do 30.09.2024 r. do godz. 23.59, a rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15 października 2024 r.

Autor najlepszego plakatu otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł a ponadto nagrodzona praca będzie promowana tak w Internecie, jak też w przestrzeni publicznej Krakowa. Jeśli innym pracom zostaną przyznane w konkursie miejsca II i III to także będą promowane w przestrzeni medialnej. Regulamin Konkursu w załączeniu, a także do pobrania na stronie w zakładce na dole strony o tytule: Konkurs na plakat "Moc geografii"

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu "Ziemia nas kręci! Popularyzacja geograficznej wiedzy naukowej i promocja geografii jako nauki" dofinansowanego z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II, moduł: Popularyzacja nauki" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

A dlaczego geografia jest nauką nowoczesną, innowacyjną i niezwykle potrzebną? W jaki sposób odpowiada na wyzwania współczesności? Zapraszamy do zapoznania się z tematyką naszych badań i działań! 

W Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ działa 10 zakładów i pracowni, zajmujących się badaniami dotyczącymi tak poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (atmosfera, woda, gleba, rzeźba terenu), jak też działań człowieka w środowisku (geografia przemysłu, transportu, kultury i osadnictwa, turystyka, kartografia, Geograficzne Systemy Informacyjne, skutki działalności człowieka dla środowiska). Ponadto mamy stację terenową w Łazach koło Bochni należącą do sieci stacji działających w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego

Regulamin konkursu dostępny na stronie

Pozostałe aktualności