Przejdź do treści

Konkurs na nowe logo szpitala

Konkurs
Opublikowano 19 mar 2024
im
konkurs

W tym roku SPSK Nr 4 w Lublinie świętuje 60-lecie istnienia. Pod koniec kwietnia 2024 roku zmieni się nazwa placówki – z Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie na Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. W związku z tym Dyrekcja SPSK Nr 4 podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na nowe logo szpitala. Prace konkursowe należy dostarczyć do piątku 29 marca br. Autorka lub autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

Konkurs organizowany przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ma charakter otwarty i jest jednoetapowy. 

Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, bez względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie w projektowaniu znaków graficznych. 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie dwóch wersji projektu znaku graficznego w związku ze zmianą nazwy na Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. Pierwsza wersja to logo rozumiane jako projekt znaku graficznego w formie symbolu lub innej formie ekspresji graficznej, nie zawierające nazwy. Druga wersja – poza logo, jako projekt znaku graficznego ma zawierać dodatkowo nazwę: Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie. 

Każdy z uczestników może złożyć pracę konkursową zawierającą nie więcej, niż dwa projekty logo. 

Więcej informacji na stronie

Pozostałe aktualności