Przejdź do treści

Konkurs Dobra Przestrzeń

Konkurs
Opublikowano 18 cze 2024
and

Dom Development Wrocław organizuje kolejną edycję lokalnego konkursu dla studentów. Tym razem zadaniem będzie projekt skweru z funkcją placu zabaw i terenem rekreacji w ramach zieleni parkowej przy Jazie Opatowickim na osiedlu Biskupin. Pula nagród to 18 tys. zł!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Osoby indywidualne lub maksymalnie 5-osobowe zespoły. Wszyscy uczestnicy muszą być pełnoletni oraz posiadać status studenta studiów I lub II stopnia jednej z następujących uczelni:

  • Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury,

  • Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu.

Konkurs Dobra Przestrzeń

Zasady konkursu

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie projektu koncepcyjnego skweru z funkcją placu zabaw i terenem rekreacji w ramach zieleni parkowej przy Jazie Opatowickim na wrocławskim osiedlu Biskupin. Założeniem projektu jest publiczna dostępność skweru. Koncepcja powinna przewidywać wykreowanie przyjaznej i atrakcyjnej przestrzeni dla użytkowników skweru, z uwzględnieniem uwarunkowań funkcjonalnych, takich jak uniwersalność przestrzeni do codziennego użytkowania i odporność na „zużycie” w czasie, zarówno estetyczne, jak i materiałowe.

Organizatorzy przewidzieli pulę nagród w wysokości 18 tys. zł: I nagroda 10 tys. zł, I wyróżnienie 5 tys. zł i II wyróżnienie 3 tys. zł.

Harmonogram konkursu

  • Zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 25 października 2024 r.

Po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają materiały i informacje niezbędne do przygotowania swojego projektu.

  • Termin na składanie prac konkursowych upływa 25 listopada 2024 r.

  • Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2024 r.

Szczegółowe informacje o konkursie „Dobra Przestrzeń” można znaleźć na stronie organizatora.


Patronami Honorowymi konkursu są Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Pozostałe aktualności