Przejdź do treści

Druk 3D jako narzędzie kreatywnych rozwiązań sztuk wizualnych – konteksty

Ogłoszenie
Opublikowano 02 mar 2022
im
 konferencji międzynarodowej: INTERAKCJA I KREACJA,

Sztukę i naukę można postrzegać jako uzupełniające się metody interpretacji świata, które w relacjach wzajemnych także mogą być narzędziem poznawczym. Działania artystyczne na styku różnych dyscyplin naukowych i często we współpracy z przedstawicielami nauk technicznych, przyrodniczych, społecznych czy humanistycznych, dotykają problemów związanych z wyzwaniami współczesnej cywilizacji. Sztuka współczesna często ma charakter mediacyjny, pomiędzy eksperymentem naukowym, doświadczeniem generowanym nowymi technologiami a społecznym odbiorem i adaptacją. Twórcze użycie mediów technicznych, kiedy mamy do czynienia z procesem artystycznym o charakterze badawczym, ma wpływ na poszerzanie granic percepcji, doświadczenia i wiedzy człowieka.

Punktem wyjścia do rozważań w trakcie konferencji jest coraz szersze stosowanie technologii druku 3D w praktyce artystycznej. Twórcy błyskawicznie adaptują kolejne możliwości stosując je wprost lub modyfikując narzędzie, wówczas polem eksperymentu może być zarówno maszyna, materia, jak i oprogramowanie. Po technologię druku 3D sięgają artyści wywodzący się z różnych dziedzin sztuk plastycznych. Często metoda ta, twórczo wykorzystana przez artystę, bywa najlepszym rozwiązaniem w projektach badawczo-naukowych, o istotnym znaczeniu praktycznym.

Jednym z aspektów związanych z cyfrowym zapisem dzieła jest jego autentyczność oraz niepodważalne przypisanie praw autorskich twórcy przy równoczesnej możliwości dostępu do dzieła w sieci internetowej, jego wystawiania i kolekcjonowania w formie cyfrowej lub – po wydrukowaniu – w formie analogowej. Podobnej jednoznaczności wymagają prawa majątkowe. Możliwość zatrzymania procesu powstawania dzieła na etapie cyfrowym, bez wpływu na ewentualny efekt analogowy, gdyż dzieło może, ale nie musi zaistnieć zmaterializowane, ma olbrzymie znaczenie w kontekście ekologicznego podejścia do tworzenia i obiegu sztuki, ma także wymiar etyczny. Aspekt produkcji i nadprodukcji jest też coraz częściej podejmowany w środowiskach specjalistów zajmujących się sztuką współczesną

Partnerzy: ARTEÏA, CadXpert | Systemy Druku 3D
Metoda komunikacji: on-line, platforma MS Teams
Języki konferencji: angielski, polski
Wydarzenia towarzyszące: Wystawa pokonferencyjna, czerwiec 2022 / Publikacja monografia pokonferencyjna
Data konferencji: 26–27 kwietnia 2022
Termin przesłania zgłoszenia (bio, abstrakt): 11 marca 2022
Termin składania artykułów pokonferencyjnych do recenzji: 15 czerwca 2022
Okres przyjmowania prac do wystawy: 16–31 maja 2022

Prosimy o przesłanie niżej wymienionych materiałów w jęz. angielskim, a uczestnicy polskojęzyczni także w jęz. polskim na adres mejlowy: m.kaczmarska@asp.wroc.pl

Materiały, informacje do przesłania do dnia 11 marca 2022:

 • imię i nazwisko, tytuł naukowy
 • adres mailowy (tylko do wiadomości organizatora)
 • biografia (do 1500 znaków ze spacjami)
 • temat wystąpienia
 • abstrakt (do 2000 znaków ze spacjami)
 • słowa kluczowe (maks. 6)
 • fotografie lub inne materiały ilustracyjne  (akceptowane tylko w formacie PDF, prosimy o wysłane przez wetransfer, do 1 GB; jeśli plik jest audio lub video, to prosimy o przesłanie linku do materiału)

Dodatkowo mail powinien zawierać następującą treść:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w celu realizacji konferencji INTERAKCJA I KREACJA, edycja 2022
 2. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie przesyłanych materiałów przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu dla celów związanych z promocją i realizacją konferencji INTERAKCJA I KREACJA, edycja 2022.
 3. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 5. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania przesyłanych materiałów na potrzeby jak w oświadczeniu.

Prosimy o dostarczenie prac (w okresie 16-31 maja 2022) na wystawę (czerwiec 2022) na następujący adres:

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Katedra Mediacji Sztuki (CSU, s. 409)
ul. Traugutta 19/21, 50-416 Wrocław

Rada naukowa, prelegenci

Rada naukowa, prelegenci
pdf, 94.03 KB
Rada naukowa, prelegenci

Pozostałe aktualności