Przejdź do treści

8. edycja Konkursu dla kuratorów

Konkurs
Opublikowano 03 kwi 2024
im

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy indywidualnej lub zbiorowej, prezentującej najistotniejsze zjawiska wpisujące się w aktualne tendencje polskiej sztuki współczesnej.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno indywidualne osoby kuratorskie, jak i zespoły kuratorskie.

Nagrodą jest realizacja wystawy kuratorskiej i honorarium w wysokości: 7000 zł
Termin wystawy: w okresie miedzy czerwcem a październikiem 2025  
Miejsce wystawy: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz, pl. św. Józefa 5
Sala wystawiennicza: 70 m²

Budżet przeznaczony na realizację wystawy: 13 000 zł

Do obowiązków osoby kuratorskiej, której projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć:
– realizacja i aranżacja wystawy,
– uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie,
– napisanie tekstu kuratorskiego do folderu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu folderu,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów,
– współpraca z zespołem galerii przy przygotowywaniu wystawy i warsztatu edukacyjnego towarzyszącego wystawie,
– dopełnienie formalności licencyjnych dotyczących praw autorskich prac zgłoszonych na wystawę w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.

Wyboru projektu dokonają członkowie Rady Artystyczno-Programowej i dyrektor Galerii  Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w drodze głosowania na posiedzeniu w lipcu 2024 roku. 

Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 31 lipca 2024 r. na stronie internetowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina.

Projekty z dopiskiem „Konkurs dla kuratorów 8” należy zgłaszać:

  • pocztą elektroniczną na adres: kurator@tarasin.pl
  • lub tradycyjną na adres: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
  • bądź osobiście w siedzibie galerii

Zgłoszenia przyjmujemy w nieprzekraczalnym terminie od 30 marca do 31 maja 2024 roku. Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do galerii. Zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną będą potwierdzane mailem zwrotnym. W przypadku nieotrzymania maila należy zadzwonić do galerii i uzgodnić szczegóły.

Projekty przysłane po terminie lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. Organizator konkursu zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do uzupełnienia oferty.

Więcej informacji na stronie

8. edycja Konkursu dla kuratorów

Pozostałe aktualności