Przejdź do treści

16. Jesienny Salon Sztuki Loostro

Konkurs
Opublikowano 05 lip 2023
im
Konkurs

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje 16. Jesienny Salon Sztuki LOOSTRO. Celem nadchodzącej odsłony jest stworzenie przestrzeni do prezentacji twórczości młodych artystów wizualnych, wyłonienie nowych, dotąd nieznanych talentów, promocja i wsparcie twórców młodego pokolenia.

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • Organizatorem LOOSTRO 16. Jesiennego Salonu Sztuki jest Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 • Konkurs ma formułę dwuetapową. Prace w I oraz II etapie oceniane będą przez powołane przez Organizatora Jury. W I etapie Konkursu prace ocenianie będą online, na podstawie nadesłanych fotograficznych reprodukcji. Spośród nadesłanych poprawnie zgłoszeń Jury wybierze nieokreśloną ilość uczestników zaklasyfikowanych do II etapu – udziału w wystawie. Jury zobowiązuje się do posiedzenia w BWA i wyłonienia finalistów konkursu.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 • Ogłoszenie finalistów konkursu odbędzie się podczas wernisażu wystawy 01.12.2023 r.
 • Wystawa odbędzie się w galerii BWA, liczącej 461m2, zlokalizowanej w Ostrowieckim Browarze Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. UDZIAŁ W KONKURSIE

 • Konkurs skierowany jest do artystów wizualnych w wieku 20 – 36 lat, zwanych dalej Uczestnikami. Wiek uczestnika rozpatrywany jest w momencie wysłania zgłoszenia do Konkursu.
 • Uczestnikami mogą być studenci, absolwenci wyższych szkół artystycznych oraz artyści nieposiadający dyplomu uczelni artystycznych, lecz wyróżniający się artystyczną aktywnością.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest bezzwrotna wpłata 100 zł na konto Organizatora.
 • Na konkurs przyjmowane są prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w latach 2021–2023, uprzednio nie nagradzane, będące własnością artysty.
 • Na konkurs przyjmowane będą prace z różnych dziedzin sztuki, wykonane w dowolnej technice i konwencji. Dyscypliny: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, ceramika, tkanina, wideo, fotografia.
 • Uczestnik może zgłosić maks. 3 prace, format prac malarskich ze względów technicznych nie może przekraczać długości 2,5 m dłuższego boku.
 • Zgłoszone prace muszą być przygotowane technicznie do ekspozycji.
 • Prace niespełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie.
 • Organizator zapewnia wydanie plakatu i katalogu zawierającego krótkie noty biograficzne oraz reprodukcje prac Uczestników zakwalifikowanych do II etapu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w katalogu wystawy oraz publikowania prac zakwalifikowanych do II etapu w środkach masowego przekazu.
 • Podpisanie przez Uczestnika karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków udziału w konkursie.

3. ZGŁOSZENIA DO WYSTAWY – HARMONOGRAM KONKURSU

 • NABÓR ONLINE UCZESTNIKÓW DO I ETAPU 06.06.2023r. – 31.08.2023r.

Na adres mailowy loostro@bwa.ostrowiec.pl uczestnik proszony jest o wysyłanie: wypełnionej karty uczestnictwa, noty biograficznej (do 1000 znaków), zdjęcia pracy / prac (przygotowanych w jakości do druku cyfrowego, do wykorzystania w wydawnictwie), opisu pracy (opis formalny, kontekst, znaczenie – do 1000 znaków), zdjęcia portretowego do wykorzystania w wydawnictwie,  podpisanej klauzuli informacyjnej oraz dowodu wpłaty 100 zł na konto organizatora.

Więcej informacji na stronie

Pozostałe aktualności