Pasquale Tridico - Visiting Professor na Uniwersytecie Ekonomicznym

Pasquale Tridico - Visiting Professor na Uniwersytecie Ekonomicznym

Zapraszamy na cykl wykładów i seminariów.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu serdecznie zaprasza na wykłady, warsztaty  i seminaria realizowane  w ramach programu Visiting Professors funduszu Scientiae Wratislavienses finansowanego ze środków Miasta Wrocławia.

Pasquale Tridico jest profesorem na Uniwersytecie Roma Tre w Rzymie, gdzie pełni funkcję dyrektora 2-letnich studiów magisterskich w zakresie: „Rynki pracy, stosunki przemysłowe i systemy zabezpieczenia społecznego” oraz „Rozwój społeczny i bezpieczeństwo żywnościowe”. Jest również Sekretarzem Generalnym EAEPE – European Association for Evolutionary Political Economy. W czasie studiów doktoranckich pracował na Sussex University w Brighton (Wielka Brytania) jako stypendysta programu Marie Curie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Badania po uzyskaniu stopnia doktora prowadził w ramach 3-letniego programu post-doc na Trinity College of Dublin w Irlandii oraz New Castle University i Lancaster University w Wielkiej Brytanii. Jesienią 2009 r. był profesorem wizytującym na University of Los Angeles in California (UCLA), a w roku akademickim 2010/2011 stypendystą Fulbrighta na New York University. Był również profesorem wizytującym na: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (w latach 2011 i 2012), Uniwersytecie Paris 8 (2011), Politechnice Wiedeńskiej (2012 i 2013), Manchester Metropolitan University (2014/2015). Obecnie jest doradcą ekonomicznym w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej Republiki Włoskiej.

Galeria:

Więcej »