VII. Pracownia Rzeźby

ad. Magdalena Grzybowska
as. Wojciech Małek
as. Paweł Czekański

Rzeźba II rok  studia stacjonarne Wydział Ceramika i Szkła, Katedra Restauracji i Rekonstrukcji Ceramiki i Szkła


Cel zajęć

Pogłebienie przez studenta umiejętości obserwacji natury, umiejętności interpretacji układu przestrzennego, wzajemnych relacji brył i ciężarów.
Uzyskanie znacznego stopnia samodzielności podczas pracy z natury (poprzez powtarzanie i utrwalanie wcześniejszych doświadczeń w tej materii, przy redukcji czynnej korekty w stopniu w jakim jest to możliwe w przypadku poszczególnego studenta)
Uzyskanie umiejętności przeprowadzenia przez studenta zadania rzeźbiarskiego na określony temat, materiałowego, poprzez wcześniejsze szkice pomysłów, szkicowe modele przestrzenne, korektę i wybór spomiędzy wielu propozycji (wybór przy aktywnym udziale studenta), po realizację materiałową w określomnej skali.
Uzyskanie umiejętności charakteryzowania cech przestrzennych otoczenia i umiejętności realizowania rozwiązań rzeźbiarskich w kontekście otoczenia, reagujących na otoczenie, tworzonych dla określonego miejsca, celu i uzyskania określonego sensu.