VIII. Pracownia Rzeźby

ad. Tomasz Tomaszewski
as. Karolina Szymanowska

Celem zajęć w pracowni jest utrwalenie podstawowych zagadnień z zakresu kształtowania przestrzennego.
Realizowane są formy rzeźbiarskie w oparciu o studium z natury, podczas których doskonali się obserwację proporcji, charakteru oraz ruchu modela.
Studenci zapoznają się z tradycją warsztatu rzeźbiarskiego. Opanowują umiejętność wyrażania określonych treści środkami rzeźbiarskimi. Tworzą zdarzenia przestrzenne oraz obiekty metodami modelowania, odkuwania i konstruowania.
Celem zajęć jest również zwrócenie uwagi na cechy i właściwości wykorzystywanego tworzywa czy też medium.
Studenci zdobywają umiejętność widzenia elementów przestrzeni w kontekście otoczenia i dostrzegania wzajemnych zależności i relacji .