Katedra Scenografii

Kierunek SCENOGRAFIA

(studia jednolite magisterskie, 5-letnie)

Kierownik Katedry - prof. dr hab. Elżbieta Wernio

       W roku akademickim 2011/12 na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa powstała Katedra Scenografii i został uruchomiony nowy Kierunek. Utworzenie Kierunku pozwala realizować  własny tryb kształcenia scenografów teatralnych, filmowych i lalkowych. Scenografia  jest  jednym  z  kierunków związanych z dyscyplinami artystycznymi, który można studiować w uczelni publicznej na studiach stacjonarnych, jako drugi kierunek bez wnoszenia opłat.

       Program kształcenia dla studiów stacjonarnych magisterskich oparty jest o dwa podstawowe bloki przedmiotów - grupę przedmiotów podstawowych i grupę przedmiotów kierunkowych, rozszerzonych o przedmioty humanistyczne oraz nauczanie uzupełniające. Jako jedyni w Polsce otworzyliśmy studia jednolite magisterskie 5-letnie. Prowadzimy nauczanie wszystkich form scenografii - teatralnej, filmowej, lalkowej, wizualnej. Zapraszamy do prowadzenia warsztatów wybitnych twórców - scenografów, kostiumologów, operatorów filmowych, reżyserów. Najnowsza praca to spektakl Dotyk, zrealizowany przez prof. Leszka Mądzika z naszymi studentami.
Zasady rekrutacji, limity przyjęć i plany studiów są dostępne na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - www.asp.wroc.pl
      W wyniku porozumienia Rektorów trzech uczelni artystycznych Wrocławia: Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu i Akademii Muzycznej, nawiązano współpracę w zakresie realizacji spektakli produkowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, co stwarza studentom okazję do wielopłaszczyznowego wykorzystania oferowanego spectrum możliwości realizacyjnych.
Dostrzegając potrzebę rozszerzenia wspólnie podejmowanych działań o możliwość realizacji form filmowych, trzy uczelnie artystyczne Wrocławia wyraziły wolę współpracy z Wrocławską Szkołą Filmową Mastershot. Porozumienie otwiera przed studentami Katedry Scenografii nowe możliwości poznawania kolejnej specyfiki zawodu - scenografii filmowej. Pracownia Scenografii Filmowej w Katedrze Scenografii stwarza szansę na realizacje studenckie w dziedzinie filmu fabularnego, krótkometrażowego, telewizyjnego i dokumentalnego.
       Posiadamy własną  przestrzeń studyjną, TEATR 313, gdzie możemy  realizować  miniatury teatralne, własne spektakle.
Studenci tworzą scenografie do dyplomów aktorskich i lalkarskich PWST, także etiud semestralnych na Wydziale Reżyserii PWST. Uczestniczyli dwukrotnie w Międzynarodowym Quadriennale Scenografii w Pradze, prezentowali swoje prace podczas ogólnopolskich wystaw i festiwali teatralnych, m.in. w Opolu, Poznaniu, Krakowie, dorocznie w Centrum Scenografii Polskiej w Katowicach, brali udział w międzynarodowych warsztatach “Winter Circus” w Gandawie (Belgia).

Pracownia Scenografii Teatralnej

Przedmioty:

 • Projektowanie Scenografii Teatralnej

prof. dr hab. Elżbieta Wernio

 • Struktury Projektowania Scenografii Teatralnej

dr Tomasz Brzeziński

Pracownia Ubioru Kreacyjnego

 • Projektowanie Ubioru Kreacyjnego

dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. ASP

as. Marianna Lisiecka

Pracownia Scenografii Filmowej i Telewizyjnej

 • Projektowanie Scenografii Filmowej i TV

dr hab. Michał Hrisulidis, prof. ASP

 • Technologie Filmowe

Jerzy Szota

Pracownia Scenografii Teatru Lalek

 • Scenografia Teatru Lalek - Projektowanie Lalki i Maski

ad. dr Mateusz Mirowski

Pracownia Innych Form Teatralnych

 • Koncepcje  Performersko-Happeningowe

prof. dr hab. Elżbieta Wernio

 • Teatr Formy i Przedmiotu

ad. dr Robert Sochacki

 • Podstawy Projektowania Scenografii

ad. dr Damian Banasz

Pracownia Projektowania Przestrzennego

 • Podstawy Projektowania Przestrzennegoad. 

dr Bartosz Zamarek

 • Komputerowe Wspomaganie Projektowania

ad. dr hab. Witold Owczarek

W grupie przedmiotów podstawowych m.in.:

Historia Stroju i Wnętrz

dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka

Historia Teatru i Filmu

mgr Małgorzata Bruder

Zagadnienia Teatru i Dramatu                   

mgr Krzysztof Kopka

Na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa prowadzone są Studia podyplomowe DYSCYPLINY PLASTYCZNE W ARCHITEKTURZE realizowane w trybie dwuletnim na kierunku Architektura Wnętrz.

Kierownik studiów – prof. Michał Jędrzejewski

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.asp.wroc.pl