Dyscypliny Plastyczne w Architekturze

Studia Podyplomowe usytuowane przy Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii - jednostka dydaktyczna o charakterze międzywydziałowym

Rekrutacja już od 1 czerwca 2021!


sprawdź nas

https://www.facebook.com/dyscyplinyplastycznewarchitekturze.wro/


kierunki:

 • Dyscypliny Plastyczne w Architekturze
 • 2-letnia Podyplomowa Specjalizacja Kierunkowa 

Twórca i opiekun merytoryczny studium: prof. Michał Jędrzejewski.

Kierownik: prof. Urszula Smaza - Gralak


Dyscypliny Plastyczne w Architekturze

kierunek dla absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych problematyką współczesnej plastyki i rozwojem własnych predyspozycji artystycznych. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Prowadzący:

Zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzi:

 • dr hab. Anna Kramm, prof ASP
 • dr hab. Norman Smużniak prof. ASP

Przedmioty kierunkowe i teoretyczne wykłada kilkunastu (17 - 19) profesorów, adiunktów i wykładowców.

Program studiów

 • Podczas pierwszego i drugiego semestru słuchacze zapoznają się z programem 15 pracowni kierunkowych, biorąc udział w zajęciach z zakresu: ceramiki, szkła, grafiki, rzeźby, architektury wnętrz, wystawiennictwa, wzornictwa, tkaniny, animacji komputerowych, grafiki internetowej i in. Jednocześnie uczestniczą w zajęciach z zakresu rysunku i malarstwa oraz historii sztuki. W drugim semestrze prowadzone są ponadto spotkania konsultacyjne, wprowadzające w problematykę kompozycji płaskiej i przestrzennej, kształtowania form rzeźbiarskich i podstaw projektowania (związanych z architekturą wnętrz i wzornictwem).
 • W trzecim semestrze słuchacze wybierają pracownię kierunkową i w dalszym ciągu uczestniczą w zajęciach z rysunku i malarstwa.
 • W semestrze czwartym kontynuowane są zajęcia w wybranej pracowni kierunkowej oraz zajęcia z malarstwa i rysunku. Semestr zamyka przegląd prac podsumowujących, który ma formę otwartej prezentacji prac z pracowni kierunkowej oraz prac malarskich i rysunkowych. Prace są oceniane przez komisję, w której skład wchodzą wszyscy prowadzący zajęcia kierunkowe, kierownik pracowni malarstwa i rysunku, przedstawiciele kierownictwa ASP i kierownik Studium. Oceny ustala komisja w wyniku tajnego głosowania.

Koszty studiów:

4.900zł - rocznie, 2.450zł semestralnie (z możliwością rozbicia kwoty na raty)

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł nr konta 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław.

Dokumenty:

 • kwestionariusz,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • 2 fotografie (35 x 45 mm)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zł

DOKUMENTY MOŻNA PRZYNIEŚĆ:

 • bezpośrednio do pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00 ( W SIERPNIU 9.00 - 14.00)
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES m.szumiejko@asp.wroc.pl

Termin składania dokumentów:  od czerwca 2021 do wyczerpania limitu (15 miejsc)

Administracja Studium:

 • tel. 71 34-380-31 wew. 303  
 • mail: m.szumiejko@asp.wroc.pl

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2021r. wg terminarza zjazdów co 2 tygodnie

Absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych


W SPRAWIE FAKTUR

osoby które życzą sobie otrzymać fakturę (za czesne) proszone są o wypełnienie wniosku w załączeniu i przesłanie  go na adres: eka@asp.wroc.pl   KONTAKT Z KSIĘGOWOŚCIĄ POK. NR 112 LUB TEL. 71 3438031 WEWN. 231

UWAGA FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE W TYM SAMYM MIESIĄCU W KTÓRYM BYŁA DOKONANA OPŁATA


NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


 • 26.02 do 26.04. 2021r. wystawa słuchaczy pracowni ogólnoplastycznej prof. Normana Smużniaka pt. "Bajki dla dorosłyh" w Galerii Zakamarek Politechniki Śląskiej w Gliwicach

 FB Galeria Zakamarek

https://www.polsl.pl/Jednostki/RJO1-BG/Strony/Galeria%20Zakamarek2.aspx

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13888

 • 21.11.2020r. wystawa studentów, absolwentów i słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Dyscypliny plastyczne w architekturze oraz Specjalizacji kierunkowej z pracowni dr hab. Anny Marii Kramm, prof. ASP we Wrocławiu

  Wystawa sztuki to wspólne przeżycie a wystawie zatytułowanej „Razemrazem”, przyświeca szczególna myśl.  Sens słowa razem, odczytujemy na wiele sposobów: uczeń- mistrz, grupa twórców, razem wraz. Wspólne, zainicjowane wystawą „Razemrazem" spotkanie w Galerii Oko w Centrum Kultury w Oławie, służy po raz kolejny poznaniu i wzajemności.
  Wytrwale, formatujemy język, oparty na wielowymiarowym dialogu, stąd też wystawę „Razemrazem”, odczytujemy jako poznawanie w odmienności. Chcąc jeszcze lepiej, zrozumieć sens zawarty w „podwójnym razem”, na krótką chwilę, odnosimy się do namysłu reprezentowanego przez twórcę filozoficznej myśli interpretacji, Hansa Georga Gadamera, który w doświadczaniu sztuki, rozpoznał rzeczywistą postać ludzkiego doświadczenia i rozumienia świata. Najbardziej absorbujące i zarazem najbardziej ukryte w „doświadczeniu razem”, pozostaje poszukiwanie przestrzeni wspólnej.

   Prof. uczelni Anna Maria Kramm

 https://youtu.be/hYXTKp6DMps

 • w dniach 26, 29 i 30 październik - pokazy końcowe hybrydowe, roczniki 2017 i 2018

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=13608

NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


16 listopada 2019r. Pokazy końcowe słuchaczy kończących 2 letni cykl kształcenia ( roczniki 2016 i 2017)

Pokazy obejmowały prace wykonane w Pracowni Tkaniny prof. E. Poradowskiej -Werszler, Pracowni Scenografii filmowej prof. M. Hrisudilisa, Pracowni Rekalamy i Informacji Wizualnej prof. A. Skowrońskiego, Pracowni Koła Gancarskiego prof. K. Koczyńskiej - Kielan, Pracowni Witrażu i Szkła prof. Ryszarda Więckowskiego.

Pokazy były również okazją do otworzenia wystawy w galerii NEON słychaczy i absolwentów

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=12968


 NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


 • lipiec startuje nasza strona Facebooka

https://www.facebook.com/dyscyplinyplastycznewarchitekturze.wro/

 • czerwiec 2019 POKAZY KOŃCOWE SŁUCHACZY STUDIUM- połaczone z DNIAMI OTWARTYMI

Nasi Słuchacze zaprezentowali rezultaty działań artystycznych w pracowniach: grafiki (pracownia ksiazki grafiki projektowej prof. M. Wosik - słuchaczka zaprojektowana i wykonała ksiażkę dla dzieci, pracownia książki grafiki artystycznej dr M. Gorzelaka - słuchaczka wykonała serię grafik), w pracowni rysunku (cykl rysunków słuchacza w pracowni prof. A.M. Kramm inspirowanych eco fantastyką), cykl malarski w pracowni malarstwa pod kierunkiem prof. Kortyki, mozaika ceramiczna wykonana przez słuchaczkę w pracowni ceramiki prof. J. Teper.

Komisja wysoko oceniła prace artystyczne naszych słuchaczy. Wszystkim Absolwentom SERDECZNIE GRATULUJEMY

 • Wystawa prac słuchaczy kierunku Dyscypliny plastyczne w architekturze z pracowni Pani Profesor A. M. Kramm "Spotkania" - 7.06.2019r. w Stanowicach
 • Plener malarskim słuchaczy naszego kierunku 21.05.2019r.
 • NOSTALGIE wystawa prac Bożeny Sacharczuk

w dniu 16 marca 2019r w magicznych wnetrzach XVI wiecznego zamku Uroczysku Siedmiu Stawów - FineArt Gallery    www.uroczysko7 stawow.pl   odbyła się prezentacja unikatów ceramicznych połączona z charytatywną aukcją ceramiki i szkła artystycznego na rzecz Kliniki Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu ( zebrano 145.000 zł!!!!)

Kuratorką i pomysłodawczynią całego wydarzenia była Pani Anna Gendaj, słuchaczka studiów podyplomowych - Dyscypliny plastyczne w architekturze - 2letnia specjalizacja kierunkowa w pracowni ceramiki prof. Bożeny Sacharczuk

Wydarzenie było sprawdzianem umiejętności Pani Anny Gendaj jako kuratorki wydarzeń artystycznych.  W ramach dyplomu kończacego kształcenie w kierunku Mediacja sztuki współczesnej - kurator wydarzeń artystycznych pod kierunkiem dr Agnieszki Kłos, Pani Anna zorganizowała wystawę prac Pani Bożeny Sacharczuk oraz charytatywną aukcję dzieł m.in. prof. Krystyny Cybińskiej, prof. Bożeny Sacharczuk, dr Agnieszki Leśniak - Banaszak,

 • Od 1.10. 2018 w Galeri za szybą (Plac polski) trwała wystawa "Szkło Podyplomowe"naszych trzech absolwentek Katarzyny Pyka, Anety Głowackiej i Beaty Bartosiak z pracowni Witrażu prowadzonej przez dr hab Ryszarda Więckowskiego prof. ASP.

Finisaż wystawy odbył się 27.10 

https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=12146


NASZE DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


 • W dniu 30 czerwca br.odbyły sie pokazy końcowe słuchaczy kończących studia na kierunku Dyscypliny plastyczne w architekturze. Trzy osoby pokazały serię prac wykonanych w pracowni malarstwa prowadzonych przez Profesor Annę Marię Kramm, jedna osoba z pracowni witrażu, prowadzonej przez Profesora Ryszarda Wieckowskiego dodatkowo jeden ze słuchaczy uzupełnił swój pokaz o prace z pracowni grafiki prowadzonej przez Doktora Mariusza Gorzelaka. Wszystkie prace zostały wysoko ocenione prze jury a nasi absolwenci uzyskali oceny Celujace.

GRATULUJEMY!!!

 • W dniu 26 kwietnia br. o godzinie 18.00 w Centrum Sztuki w Oławie ( ul. 11 listopada nr 25) odbył się wernisaż prac Słuchaczy Studium Podyplomowego Dyscypliny Plastyczne w Architekturze

pt. "UWIECZNIĆ ZACHWYT I OCZAROWANIE Akademickie Tematy - Akademickie Interpretacje"

Podstawę doświadczenia estetycznego buduje realne, zmysłowe spotkanie z dziełem sztuki, aby doświadczać, interpretować, przeczuwać, odkrywać, poruszyć w sobie rzeczywiste wzruszenie, zniweczyć napór codziennej rzeczywistości

 • W dniu 21 kwietna byliśmy na wycieczce w Dreźnie

Zapoznaliśmy się z zabytkami epoki baroku, w tym z dziełami "starych" mistrzów w galerii Zwinger

 • styczeń/ luty 2018

Nasza wystawa studia podyplomowe Dyscypliny plastyczne w architekturze oraz 2-letnia specjalizacja kierunkowa gościła na Politechnice Ślaskiej w Gliwicach oraz zamiejscowym ośrodku Politechni Ślaskiej w Zabrzu


Załączniki