XII Pracownia Malarstwa

XII Pracownia Malarstwa

Pracownia Dyplomująca


PROWADZĄCY

prof. Waldemar Graczyk

CEL

Nadrzędnym celem kształcenia artystycznego jest zdobywanie przez studentów wiedzy i umiejętności rozwijania wypowiedzi plastycznej rozwiązywanej w sposób formalny i ideowy, metodą praktycznych ćwiczeń opierających się na obserwacji natury, podpartych systematyczną i wnikliwą pracą. Założeniem dydaktycznym jest wykształcenie świadomej motywacji twórczej w samodzielnym tworzeniu własnych obrazów i jednocześnie odkrywania refleksyjnej postawy artystycznej na dzieła już istniejące – mogące być wzorem pomocnym w uczeniu się analizowania problematyki ideowej i formalnej, jak też poznawania osobistej emocjonalnej reakcji. W naturalnym procesie kształcenia artystycznego oczywiste jest również doskonalenie współczesnego warsztatu artystycznego.

OPIS

Praca studyjna w oparciu o naturę i martwą naturę jest bazą wyjściową w procesie kształcenia studentów. Układy kompozycyjne martwych natur są propozycjami pokazującymi zdecydowany kontrast malarski pod względem wielkości, kształtu, kierunku, rytmu, waloru, temperatury, materii i faktury. Jako zestawy różnorodnych gam barwnych wyznaczają kierunek porządkowania i harmonizowania obrazu. Studium postaci jest etapem studiowania jako problemu konstrukcji formy złożonej, określanej barwą lub walorem (rysunek) i zobaczonej całościowo. Program kształcenia przewidziany jest dla studentów kierunku Malarstwa oraz pozostałych specjalności projektowych jak grafika, ceramika, szkło, konserwacja, architektura wnętrz i wzornictwo przemysłowe. Rozwijanie świadomości plastycznej nie może zawężać się do samej Pracowni. Ważne są wyjazdy plenerowe i proces samokształcenia, dający studentowi szansę w samookreślaniu postawy artystycznej w odniesieniu jej miejsca między sztuką tradycyjną, a współczesną.

PRZEDMIOTY

·        Malarstwo i rysunek

ZAPISY

Chęć poznawania i rozwijania możliwości wypowiedzi wizualnej potrzebnej w dalszej samodzielnej pracy artystycznej. Umiejętność formułowania opinii i sądów na temat własnej pracy jak też innych twórców. Chęć studiowania.

LEKTURY

  1. E. Grabska i H. Morawska, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO DZIEJÓW HISTORII I TEORII SZTUKI t. I, ARTYŚCI O SZTUCE OD VAN GOGHA DO PICASSA
  2. R. Arnheim, SZTUKA I PERCEPCJA WZROKOWA
  3. J. Gage, KOLOR I KULTURA TEORIA I ZNACZENIE KOLORU OD ANTYKU DO ABSTRAKCJI
  4. P. Fancuz, OBRAZY W UMYŚLE STUDIA NAD PERCEPCJĄ I WYOBRAŹNIĄ
  5. M. Rzepińska, HISTORIA KOLORU W DZIEJACH MALARSTWA EUROPEJSKIEGO

KONTAKT

wgr@asp.wroc.pl