Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

Pracownia Projektowania Komunikacji Wizualnej

Pracowania Dyplomująca 


PROWADZĄCY

dr hab. Marta Płonka, prof. uczelni

mgr Jarosław Kowalczyk, as.

CEL

Celem zajęć prowadzonych w Pracowni jest pogłębianie wiedzy z zakresu projektowania komunikacji wizualnej – komunikatów graficznych w wymiarze 2D i 3D oraz wykorzystywanie tej wiedzy do rozwiązywania złożonych problemów projektowych – kształcenie umiejętności analizowania, poznawania i interpretowania złożonych zjawisk projektowych, a także kompleksowość opracowania projektu (wymagania estetyczne i społeczne, funkcjonalne, konstrukcyjne, technologiczne i ekonomiczne). Wyodrębnienie i określenie problemu projektowego z otaczającej nas rzeczywistości – zdefiniowanie zagadnienia oraz dobranie odpowiedniej metody projektowej oraz przygotowanie planu pracy uwzględniającego zakres badań, konsultacji i możliwości wdrożenia. Realizacja indywidualnego tematu licencjackiej pracy dyplomowej oraz magisterskiej pracy dyplomowej.

OPIS 

Podstawowym celem Pracowni Projektowania Komunikacji Wizualnej jest kształcenie przyszłych projektantów i przygotowanie ich do samodzielnej pracy twórczej oraz podejmowanie zadań badawczych. Pracownia łączy refleksję teoretyczną wobec komunikacji wizualnej z praktyką projektową związaną z wdrożeniami. Różnorodność technik, takich jak: grafika, modelowanie przestrzenne, fotografia, poligrafia i multimedia zapewnią spectrum możliwości dla wykorzystania potencjału warsztatowego i teoretycznego pracowników, jak i co najważniejsze – studentów. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń, warsztatów, korekt i konsultacji. Podczas procesu kształcenia szczególnie podkreślana jest metodologia projektowania oraz konfigurowanie tematów projektowych z problematyką społeczną, ekonomiczną czy ekologiczną.

PROWADZONE PRZEDMIOTY

·         Projektowanie Komunikacji Wizualnej

ZAPISY 

Warunkiem zapisu do Pracowni jest przedstawienie Portfolio oraz znajomość oprogramowania 2D (poziom podstawowy) a w przypadku studiów II stopnia Portfolio oraz znajomość oprogramowania 2D (min. poziom średniozaawansowany).

LEKTURY

  1. Micael Evamy, LOGO, Przewodnik dla projektantów
  2. Michael Fleischer, COMMUNICATION DESIGN CZYLI PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI
  3. Quentin Newark, DESIGN I GRAFIKA DZISIAJ
  4. Paweł Tkaczyk, ZAKAMARKI MARKI
  5. Monika Brzozowska, PRAWO AUTORSKIE W REK­­LAMIE I MARKETINGU

KONTAKT 

mplo@asp.wroc.pl

m.plonka@asp.wroc.pl