Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz- I Pracownia 312

Przedmiot: Podstawy Projektowania Architektury Wnętrz

Prowadzący:
dr Jacek Krzysztof Żurek, adiunkt

Celem prowadzonych zajęć jest poznanie podstawowych zasad sztuki projektowania i kształtowania przestrzeni wnętrz oraz praktyczne ich zastosowanie w realizowanych zadaniach projektowych. Działania podejmowane podczas prowadzonych zajęć opierają się na kreatywnej analizie założeń i uwarunkowań wyjściowych opracowywanej struktury architektonicznej a następnie syntezie prowadzącej do opracowania projektowego, przy uwzględnieniu obowiązujących normatywów realizacyjno-użytkowych. Istotnym elementem prowadzonych zajęć jest także nabycie umiejętności prezentacji projektu a także obrony celów zawartych w autorskim opracowaniu dzieła.

Zajęcia projektowe
Zajęcia dla studentów I i II roku