Filozofia i Teoria Projektowania

Filozofia i Teoria Projektowania


PROWADZĄCY

dr Stanisław Lose

PRZYKŁADOWE TEMATY REALIZOWANE ZE STUDENTAMI

Przedmiot wykładowy. Przykładowe tematy wykładów:

 • Dlaczego filozofia projektowania i dlaczego teoria

 • Istota procesu twórczego

 • Sztuka a projektowanie

 • Sztuka i projektowanie jako warunek życia w zurbanizowaniu – nieuchronność postępu

 • kreacja indywidualna a projektowanie zespołowe – techniki inwentyczne

LEKTURY

 1. Andre Breton, Manifest surrealizmu, 1924
 2. Rene Dubos Tyle człowieka co zwierzęcia, 1973
 3. Hanna Arendt, Kondycja ludzka, 2010
 4. Rollo May, Odwaga tworzenia, 1994
 5. Józef Bańka, Technika a środowisko psychiczne człowieka; także inne książki tego filozofa
 6. List Sławomira Mrożka do Stanisława Lema z dn. 11 sierpnia 1964
 7. w: Stanisław Lem Sławomir Mrożek - Listy 1956-1978; 2011; str. 323
 8. Edward Nęcka, Psychologia twórczości 2003, 2012
 9. Zbigniew Warpechowski , Statecznik,2004
 10. Victor Papanek, Dizajn dla realnego świata, 2012
 11. Nowy Renesans pod redakcją Johna Brockmana, 2005; autora portalu the Edge
 12. David Noble, Religia techniki, 2017
 13. Edward de Bono, Myślenie lateralne: idee na przekór schematom, Gliwice 2007; także inne książki tego autora
 14. Frederic Laloux, Pracować inaczej, 2015
 15. Stanisław Lose, Ku urbanologii, 2015; podrozdział Wiedza str. 62; Rodział 4: Widzenie str.183; rozdział 5: Praca str. 213

KONTAKT

stanislaw.lose@pwr.edu.pl