Pracownia Intermediów

Intermedia IV rok
prof. uczelni Maciej Albrzykowski
as. Elżbieta Leszczyńska

Intermedia III rok
ad. Małgorzata Kazimierczak
as. Matej Frank

W Pracowni Intermediów kształcą się studenci Rzeźby od III do IV roku studiów jednolitych magisterskich.


Współczesna rzeźba funkcjonuje w szerokim kontekście sztuki i jest otwarta na współistnienie w różnych poziomach oddziaływania. To obszary sztuki intermedialnej (łączenia, poruszania się w obrębie różnych gatunków sztuki), budowania obiektów, instalacji przy użyciu nowych elektronicznych mediów.

Tematy i treść zajęć dotykają przestrzeni społecznej i kulturowej. Pomagają w rozumieniu dzieła i artefaktu we wzajemnych relacjach i uwarunkowaniach. Wykorzystywanie sztyki medialnej i technologi informatycznych do współczesnej wypowiedzi artystycznej. Istotą treści zajęć jest inicjowanie indywidualnej wypowiedzi artystycznej w konfrontacji z materią i językiem mediów ją wspóltworzących. Instalacje, obiekty rzeźbiarskie, akcje w przestrzeni publicznej, performens.

Celem jest kształcenie osobowości otwartej o statusie twórcy kultury, odkrywcy nowych wartości i znaczeń.