Koło Naukowe Studentów Scenografii “309”

Koło Naukowe Studentów Scenografii „309" istnieje od 2015 roku.
W trakcie kilku-letniej działalności Koła studenci mieli możliwość wzięcia udziału w wielu wydarzeniach kulturalnych - Festiwal Prima Materia i Boska Komedia w Krakowie, Festiwal Teatralny w Lublinie oraz Quadriennale Scenografii w Pradze. Organizowaliśmy wyjścia i wyjazdy do galerii, muzeów i teatrów we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie (min. na „Kain" spektakl fundacji Jubilo, „Magnolia" Wrocławski Teatr Współczesny, „Metafizyka dwugłowego cielęcia" Teatr Studio, „Wałęsa w Kolonos"). Nasze koło ma na celu poszerzenie wiedzy na temat scenografii i pokazania jej różnorodności oraz dzielenia się doświadczeniami. Skupiamy się na oglądaniu spektakli, filmów i wystaw, co zachęca później do dyskusji na ich temat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

ZARZĄD KOŁA:

Opiekun: Marianna Lisiecka-Syska
Przewodnicząca: Anna Flaka
Wiceprzewodnicząca: Ada Duda
Skarbnik: Kinga Melka

Kontakt: annaflaka99@gmail.com

Facebook:https://www.facebook.com/Scenograficzne-Koło-Naukowe-106291668007656/