Komunikacja MedialnaPROWADZĄCA:

Agnieszka Kłos

Zajęcia dla studentów II roku studiów.

RODZAJ ZAJĘĆ :


Przegląd pierwszych biuletynów informacyjnych w sieci oraz eksperymentalnych gazet i agencji prasowych.
Nauka pisania krótkich informacji agencyjnych oraz rozszerzanie wiadomości o kolejne odsłony informacji.
Kompozycja artykułu, fotografii wraz z narzędziami multimedialnymi: podcast, video, blogi.
Historia dziennikarstwa obywatelskiego oraz portali społecznościowych.
Tworzenie kontekstu dla własnej informacji: uzupełnienia wiadomości w sieci za pomocą linków i odnośników, komentarzy, wpisów (Facebook, Twitter).
Omówienie tendencji w komunikacji medialnej na świecie: rola dziennikarstwa internetowego, Wikipedii, Flash Mobów.
Zalety i wady współczesnych narzędzi w komunikacji medialnej.
Przegląd i charakterystyka najważniejszych portali medialnych i stylów ich komunikacji.  
Analiza newsów związanych z komunikacją medialną, zjawiskami nowego komunikowania się w świecie (ich wpływ na język sztuki, biznesu i ekonomii).
Strategie komunikacji medialnej: nowy wymiar prasy, telewizji, radia, reklamy.


CELE KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie studenta z podstawowymi terminami z zakresu nowoczesnego komunikowania się w Internecie
Zwrócenie uwagi na sposoby zdobywania, wyszukiwania i konstruowania komunikatów
Uwrażliwienie studenta na styl współczesnego komunikowania medialnego
Zaprezentowanie studentowi specjalistycznych stron, terminów oraz zjawisk z pogranicza komunikacji medialnej, dziennikarstwa i public relations
Uwrażliwienie studenta na normy zachowania, normy językowe, zasady etyki i etykiety we współczesnych mediach i w Internecie 

TREŚCI KSZTAŁCENIA :

Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy . I część to wykłady wprowadzające w tematykę, multimedialna prezentacja przykładów. II część to ćwiczenia warsztatowe z elementami pracy indywidualnej i grupowej. Analiza newsów. Ocena zadań multimedialnych.

KRYTERIA OCENY :
Ocena końcowa jest sumą ocen uzyskanych za napisane teksty, aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą podczas interpretowania omawianych tekstów i wykonywania prac redakcyjnych.
Ocena końcowa jest sumą nastepujących ocen cząstkowych:
Prace zadane - 70 %
Interpretacja zjawisk na zajęciach, aktywność - 30 %

ZALECENIA DODATKOWE :

Czytanie prasy branżowej, tekstów publicystycznych, dziennikarskich, newsów i raportów związanych z rynkiem medialnym i komunikacją w sieci. Regularne czytanie bloga Komunikacji Medialnej i przeglądanie profilów na Facebooku oraz Twitterze.

Blogi i profile na portalu społecznościowym Facebook realizowane w ramach zajęć ze studentami:

Blox.pl: Komunikacja Medialna

Facebook: Krytyka Artystyczna Asp Wroclaw

Facebook: EDU ART WRO Komunikacja Medialna

Facebook: Mediacja Sztuki

Facebook: Mediacja Sztuki Współczesnej

Film reklamowy zrealizowany podczas zajęć ze studentami.

@Mediacja Sztuki, @Krytyka Artystyczna

Instagram Mediacji Sztuki

Prowadząca: Agnieszka Kłos