„DZIEŃ DOBRY” od rzeczniczek i rzeczników równościowych

„DZIEŃ DOBRY” od rzeczniczek i rzeczników równościowych

Zapraszamy do obejrzenia wiadomości nagranej przez rzeczniczki i rzeczników antydyskryminacyjnych wrocławskich szkół wyższych.

Dr Anita Wincencjusz-Patyna, pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania na naszej uczelni opowiada o planowanym  tygodniu wydarzeń pod haslem równości. Prof. Karolina Jaklewicz – pełnomocniczka rektora ds. przeciwdziałania dyskryminacji na Politechnice Wrocławskiej informuje o wprowadzonej w statucie możliwości używania feminatywów w oficjalnych dokumentach. Prof. Krzysztof Pezdek – pełnomocnik rektora ds. równego traktowania i ochrony przed dyskryminacją w AWF Wrocław wspomina o procedurach, które zapobiegają i walczą z nierównym traktowaniem. Dr Łukasz Prus – rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim mówi natomiast o procedurze antydyskryminacyjnej oraz sieci wsparcia – na każdym z wydziałów uczelni.

Jeśli widzisz, że ktoś na naszej uczelni spotyka się z nierównym traktowaniem, jeśli taka sytuacja spotkała Ciebie – zwróć się do naszej rzeczniczki antydyskryminacyjnej - dr Anity Wincencjusz Patyny.

https://www.youtube.com/watch?v=1Pha0IwQLig


zamieściła: azg