Zdobądź stypendium na I rok studiów

Zdobądź stypendium na I rok studiów

Program Stypendia Pomostowe przeznaczony jest dla ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.

O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2021 r., który spełnia odpowiednie kryteria. Więcej informacji na stronie stypendia-pomostowe.pl

Rekrutacja do programu przebiega on-line, na www.stypendia-pomostowe.pl Aplikacja do składania wniosków aktywna jest do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00.


informacja: Anna Dąbrowska, DOS