OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI - UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI - UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA

Uwaga Kandydaci - od godz. 15.00 na Państwa indywidualnych kontach w systemie rekrutacji elektronicznej znajdują się końcowe wyniki EGZAMINU WSTĘPNEGO na rok akademicki 2021/2022

Szanowni Kandydaci,

w celu sprawdzenia wyników postępowania kwalifikacyjnego należy:

  • zalogować się do Systemu rekrutacji elektronicznej  - Verbis
  • sprawdzić status:

PRZYJĘTY - zdany egzamin, liczba punktów zapewnia miejsce w limicie przyjęć, złożone dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie

NIEPRZYJĘTY - zdany egzamin, liczba punktów jest za mała na przyjęcie w ramach limitu lub nie zdany egzamin wstępny.

Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do J.M. Rektora w terminie 14 dni od daty upublicznienia wyników


UWAGA

Decyzją UKR odbędzie się nabór uzupełniający na studia stacjonarne na kierunki:

studia jednolite magisterskie:

  • Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła

studia II stopnia magisterskie

  • Wzornictwo
  • Sztuka i wzornictwo szkła

postępowanie rekrutacyjne odbedzie się w dniach 20 - 24.09.2021 - drogą elektroniczną. Początek rekrutacji 2 sierpnia 2021r.


Nabór uzupełniający na studia niestacjonarne

studia II stopnia na kierunki

  • Architektura wnętrz
  • Sztuka mediów w zakrsie fotografii i multimediów
  • Grafika  w zakresie projektowanie graficzne

OSOBY PRZYJĘTE NA STUDIA

do 30.07 otrzymają Państwo szczegółowe informacje związane z dokumentacją przyjęcia (skierowanie na badania lekarskie, ślubowanie - termin i forma załączenia)


inf.

Sekretarz Główny Egzaminów Wstępnych dr S. Ruciak

Kierownik DOS M. Szumiejko