"Interpretacje przestrzenności - miejsce jako rzeźba" - obrona pracy magisterskiej Ady Lach-Lewandowskiej

"Interpretacje przestrzenności - miejsce jako rzeźba" - obrona pracy magisterskiej Ady Lach-Lewandowskiej

Obrona odbyła się 31.03.2021 roku w JEST Galerii

"Praca dyplomowa składa się z trzech oddzielnych instalacji odwołujących się do tematu. Miejsca jako konkretne odnośniki na mapie, osoby czy wspomnienia nie są trwałe. Praca magisterska to próba ich utrwalenia. 

<<Popatrz sobie>> to sytuacja, która odwołuje się do bierności pokolenia wobec aktualnych wydarzeń na świecie. Lekkość leżaka, kojarzącego się z wakacjami i biernością wobec otoczenia zestawiona jest z dwoma korespondującymi ze sobą obiektami.

Druga instalacja <<Co potem?>> to interpretacja klepsydry, zaznaczająca aspekt wymykania się czasu. Kształt piaskownicy nawiązuje do konkretnego miejsca z dzieciństwa. Połączenie symboli ma wskazywać na nieustanność przemijania czasu i ulotność miejsc.

Trzecia część realizacji to instalacja <<Teraz, zawsze>>. Miejsce nie ma konkretnego odniesienia na mapie. Powstało w wyniku potrzeby stworzenia bezpiecznej enklawy. Przestrzeń eksperymentalnie zbudowana z kartonów ma sprowokować szybką ucieczkę od codziennych problemów. Pokazuje identyczną sytuację niezależnie od pory dnia i nocy". 

Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

Kierunek: Rzeźba

Promotor: prof. uczelni Magdalena Grzybowska

Pracownia rzeźby (dyplomująca) nr 1/2 prowadzona przez prof. Christosa Mandziosa, prof. uczelni Magdalenę Grzybowską oraz ad. Marka Sienkiewicza

Recenzent: dr Anna Bujak

Autor zdjęć: Michał Pietrzak

info: Ada Lach-Lewandowska

zamieścił: dr Roland Grabkowski

Galeria:

Więcej »