Zajęcia z przedmiotów RYSUNEK i MALARSTWO dla I roku studiów II stopnia studiów STACJONARNYCH

Zajęcia z przedmiotów RYSUNEK i MALARSTWO dla I roku studiów II stopnia studiów STACJONARNYCH

Drodzy Studenci i Wykładowcy,

w związku z wprowadzonym  Zarządzeniem nr I/104/2020 w sprawie: zmiany trybu  szczególnych zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych  w roku akademickim 2020/2021 w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19 z dnia 9 października 2020 r., a wynikającym z pogarszającej się sytuacji epidemicznej,  zajęcia w trybie stacjonarnym oznaczone w planach zajęć literą R odbywać się będą na dotychczasowych zasadach tylko w stosunku do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:  I roku jednolitych magisterskich, I roku studiów pierwszego stopnia, I roku studiów drugiego stopnia oraz doktorantów.

Przy czym wyłączeniu  podlegają, według jednomyślnych ustaleń Kolegium Rektorskiego z dnia wprowadzenia zarządzenia, zajęcia z rysunku i malarstwa dla roku I studiów II stopnia studiów stacjonarnych.

Decyzja ta jest uwarunkowana kwestią bezpieczeństwa przy specyfice pracy w pracowniach rysunku i malarstwa, związaną z pracą ze studentami wszystkich kierunków w całej Uczelni oraz możliwościami jakie wynikają z ich ilości i wielkości.


inf.

Prorektor ds dydaktycznych i studenckich

dr hab. Beata Mak - Sobota prof. ASP

inf. zm.

M. Szumiejko DOS