STYPENDIA 2020/21

STYPENDIA 2020/21

Termin składania wniosków o stypendium socjalne, dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora został przedłużony do 15 października 2020 r.

Druki do pobrania i szczegółowa informacja podana jest na stronie: Studenci sprawy studenckie/stypendia uczelniane.


informacja: Aleksandra Malinovskaja, DOS