The Kosciuszko Foundation - granty do USA

The Kosciuszko Foundation - granty do USA

Fundacja Kościuszkowska, w ramach Exchange Program to the US, rozpoczęła nabór wniosków o granty naukowe na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych w amerykańskich ośrodkach naukowych w roku akademickim 2021/2022.

STYPENDIUM PRZYZNAWANE JEST WE WSZYSTKICH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH W TRZECH KATEGORIACH: Kosciuszko Foundation Fellowship przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej.Kosciuszko Foundation Grants to stypendia dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, studentów studiów doktoranckich w polskich uczelniach i instytucjach naukowych.Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship, przyznawana jest polskim wykładowcom, mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.
zamiesćiła AZG

Galeria:

Więcej »