Anna Szalwa (Šalva) – Śmierci nie ma. Widowisko intermedialne.

Anna Szalwa (Šalva) – Śmierci nie ma. Widowisko intermedialne.

Obrona dyplomu studentki grafiki.

W dobie dominacji technologii nad umysłem poszukuję drogi do natury wolnej od systemu, pogoni za czasem i uzależnień, czy mechanicznego powielania schematów. Interesuje mnie podświadomość i myślenie symboliczne. Staram się badać kwestię kreatywności i inspirować odbiorców do podejmowania poszukiwań w głębi swojego wnętrza. Rysunek jest dla mnie narzędziem poznawczym pozwalającym analizować procesy psychiczne.
A zatem, celem mojej pracy dyplomowej jest przedstawienie metafizycznej podróży jednostki, która pod wpływem pewnych motywacji dąży do odnalezienia swojej tożsamości, walczy z urojeniami, zbiorowymi wmówieniami, aby dotrzeć do istoty własnego ,,ja”. Wędrówkę mentalną przedstawiam 
w metaforyczny sposób jako rodzaj transformacji wewnętrznej, która służy odnalezieniu zasobów niezbędnych do głębszego i mądrzejszego samorozwoju. 

Widowisko intermedialne składa się z trzech zintegrowanych części plastycznych – rysunku, animacji, oraz performance’u z muzyką Mikołaja Tkacza na żywo. Rysunki stanowią scenografię, w obrębie której odbywa się projekcja animacji poklatkowych,
oraz ,,teatr rysowania’’. Tytuł wydarzenia odnosi się do biocentrycznej wizji świata autorki. 

9 lipca 2019, 13.45
sala teatralna 313 P
ASP (Plac Polski 3/4)

Animacje, rysunek, teatr rysowania – Anna Szalwa (Šalva)
Muzyka – Mikołaj Tkacz
Wokal w udźwiękowieniu animacji – Maria Pawłowicz
Realizacja projekcji i świateł – Kinga Bartniak


Zapraszamy do obejrzenia onirycznego widowiska rysunkowego połączonego
z transowymi rave’ami.