WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA STUDIA STACJONARNE NA ROK AKADEMICKI 2019

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA STUDIA STACJONARNE NA ROK AKADEMICKI 2019

Szanowni Kandydaci, wyniki egzaminów wstępnych znajdą Państwo na swoich indywidualnych kontach w systemie AKADEMUS, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ASP we Wrocławiu przy Placu polskim 3/4, II piętro pokój 206P

SPRAWDZANIE WYNIKU

  • Logowanie do systemu na indywidualne konto załozone przy rekrutacji
  • Kandydatury, wybór dodanego kierunku (na niebiesko)
  • Status kandydatury (górny lewa część)

STATUS:


przyjęty

Status oznacza uzyskanie wysokiej liczby punktów kwalifikacyjnych i znalezienie się na liście osób przyjętych


nieprzyjęty - BRAK MATURY

Status oznacza zdany egzamin wstępny ale brak zdanego egzaminu maturalnego uniemożliwił dostanie się na studia

nieprzyjęty - BRAK MIEJSCA W LIMICIE

Status oznacza zdany egzamin ale niska liczba uzyskanych punktów uniemożliwiła dostanie się na studia

nieprzyjęty

Status oznacza

  • za mało punktów
  • niezdany egzamin
  • niezgłoszenie sie na egzamin

UCZELNIANA KOMISJA REKRUTACYJNA OGŁOSIŁA NABÓR DODATKOWY NA KIERUNKI:

RZEŹBA - 7 miejsc

WZORNICTWO studia II stopnia - 7 miejsc

SZTUKA I WZORNICTWO CERAMIKI - studia II stopnia -  3 miejsca

SZTUKA I WZORNICTWO SZKŁA - studia II stopnia -  2 miejsca

poczatek rekrutacji on-line

22 lipca


inf. zam

M. Szumiejko DOS