Wykład prof. Z. W. Solskiego, O pustce w ceramicznym naczyniu.

Wykład prof. Z. W. Solskiego, O pustce w ceramicznym naczyniu.

Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "O naturze ceramiki", który odbędzie się 15 maja 2019, o godz. 15:30 w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu

Wykład będzie połączony z prezentacją kolekcji ceramiki huculskiej, którą tworzą prace osadników z dawnych kresów wschodnich.

Tytuł wykładu „O pustce w ceramicznym naczyniu” nawiązuje do słów Lao Tsego: „To nie glina czyni dzban użytecznym, lecz przestrzeń w obrębie kształtu, który nazywamy dzbanem”.

Zbigniew W. Solski


zamiesciła AZG