TECHNIKA-SZTUKA-NAUKA fotorelacja z konferencji

TECHNIKA-SZTUKA-NAUKA fotorelacja z konferencji

W dniu 9 maja w godzinach od 10.45 do 19.00 w Centrum Sztuk Użytkowych, Centrum Innowacyjności odbyła się II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa.


Akademia Sztuk Pieknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz Politechnika Śląska w Gliwicach wspólnie zorganizowały II edycję konferencji naukowo - artystycznej z cyklu "Technika-Sztuka-Nauka".

Konferencję otworzyli wspólnie Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich prof. uczelni Beata Mak-Sobota oraz Prorektor Politechniki Ślaskiej w Gliwicach prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz

W 2019r. tematyką wspólnych rozważań była  Komunikacja w obszarach sztuki i techniki.

W konferencji udział wzieło ponad 50 wykładowców, badaczy, przedstawicieli biznesu (Prezes zarządu Schattdecor Pan Mirosław Wolski) m.in z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Ślaskiej w Gliwicach ( Wydziału Architektury oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania), SWPS z Warszawy, Uniwersytetu Pedagogicznego z Krakowa, Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego,  ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu (Wydziału Malarstwa i Rzezby, Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa) oraz studenci.

Panel "atystyczny" połączony z wystawą i grą słowną przygotowała Katedra Mediacji pod kierunkiem prof. D. Mileckiej. 

W trakcie konferencji wysłuchano 18 prelegentów. Kolejna edycja już za rok w Gliwicach.


info zamieściły M. Szumiejko DOS, foto: Justyna Żak

Galeria:

Więcej »