XI Dni Druku 3D. Wydział Ceramiki i Szkła na Targach Kielce.

XI Dni Druku 3D. Wydział Ceramiki i Szkła na Targach Kielce.

Wydział Ceramiki i Szkła już po raz drugi zaproszony został do przedstawienia rezultatów prac artystyczno-badawczych związanych z cyfrowym opracowywaniem form przestrzennych z użyciem technologii druku 3D.

W ramach ogromnych międzynarodowych targów poświęconych urządzeniom i technologiom CNC stosowanym w przemyśle w dniach od 26 do 28 marca odbyła się kolejna XI edycja Dni Druku 3D na Targach Kielce. Wydział Ceramiki i Szkła już po raz drugi zaproszony został do przedstawienia rezultatów prac artystyczno-badawczych związanych z cyfrowym opracowywaniem form przestrzennych pod kątem ich wytwarzania w tworzywie ceramicznym z użyciem technologii druku 3D.

Na stoisku udostępnionym przez organizatorów, a zaprojektowanym przez Magdalenę Gazur przedstawiciele Wydziału Ceramiki i Szkła: Renata Bonter Jędrzejewska i Adam Abel zaprezentowali wybrane przykłady eksperymentalnych działań związanych z tą technologią. Ekspozycja składała się zarówno z drukowanej ceramiki jaki i zestawu fotografii przedstawiających rzeźby i obiekty zrealizowane w tej technologii. Dodatkowo obok prezentowanych prac, na żywo odbywał się przyciągający uwagę sam proces drukowania gliną. Część ekspozycji stanowiła specjalnie przygotowana animacja komputerowa i wielkoformatowa grafika generatywna autorstwa Adama Abla, które powstały na bazie aplikacji stworzonej pod kątem projektowania parametrycznego. Podobnie jak w latach ubiegłych targom towarzyszyło seminarium, podczas którego Renata Bonter-Jędrzejewska wygłosiła prelekcję „Jak słoń w składzie porcelany. Zastosowanie druku 3D do kształtowania nie tylko kruchych obiektów ceramicznych”.

info: Adam Abel

fotografie: Adam Abel

zamieśćiła AZG

Galeria:

Więcej »