Visiting Professor Studio

Visiting Professor Studio

Zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz do zapisów do Visiting Professor Studio, którą w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 poprowadzi prof. Thomas Riesing z Ball State University w USA.

zapraszamy do udziału w zajęciach w ramach:

VISITING PROFESSOR STUDIO

w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 

nazwa przedmiotu: Advanced Independent Drawing

prowadzący: prof. Thomas Riesing z USA

miejsce: Pracownia Rysunku Kreatywnego (410M) 

czas: piątki w godz. 9:00-14:00 

limit miejsc: 12 studentów

do pracowni mogą zapisywać się studenci:

– 3 roku studiów pierwszego stopnia

– 1 i 2 roku studiów drugiego stopnia

– studenci 3-5 roku studiów jednolitych magisterskich

ze wszystkich wydziałów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu  

UWAGA! Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Wymogiem uczestnictwa w zajęciach w ramach Visiting Professor Studio jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2.   

SPOTKANIE INFORMACYJNE I ZAPISY DO PRACOWNI 

odbędzie się w piątek 5 października 2018 r. o godz. 10:00 

w Pracowni Rysunku Kreatywnego (410M) 

zainteresowanych udziałem w zajęciach studentów prosimy o przyniesienie swojego PORTFOLIO 

Ostatecznego wyboru uczestników zajęć dokona profesor wizytujący. 

Galeria:

Więcej »