XXXVI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych

XXXVI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych

W dniach 21–22 września 2018 r. w Akademii Sztuki w Szczecinie odbył się XXXVI Zjazd Forum Studentów Uczelni Artystycznych.

Forum Studentów Uczelni Artystycznych (FSUA) to organizacja studencka działająca od 2008 roku. Zrzesza studentów oraz Samorządy Studenckie wszystkich publicznych Uczelni Artystycznych w Polsce – plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

Pierwszego dnia zjazdu członkowie FSUA rozpoczęli zjazd od spotkania się z kandydatami do funkcji przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydatami są studenci: Filip Wiktor Ogonowski z Politechniki Wrocławskiej, Dominik Leżański z Politechniki Łódzkiej oraz Tomasz Zarębski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Następnie odbyły się debaty oraz omówiono wystąpienia kandydatów. 

Drugiego dnia zjazdu studenci spotkali się z Rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie JM prof. Dariuszem Dyczewskim. Następnie poruszono ważne problemy dotyczące wszystkich Samorządów oraz studentów - regulaminy przyznawania pomocy materialnej, funkcjonowanie Domów Studenta oraz tworzenie budżetu oraz finansowanie działań Samorządów Studenckich. Uczestnicy zjazdu przygotowali wstępny plan wydarzeń festiwalu Mikstury Kultury na rok akademicki 2018/2019 - zaplanowanych jest już 9 wydarzeń artystycznych w różnych miastach Polski.

Podczas zjazdu odbyło się również szkolenie st. regulaminów pomocy materialnej” poprowadzone przez Mariusza Smukowskiego, przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uczestnicy zjazdu FSUA omawiali również ostatnie wydarzenia - finał II edycji festiwalu Mikstury Kultury, które odbyło się w dniach 18-20 czerwca we Wrocławiu. Wydarzenie było organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Sztuk Teatralnych we Wrocławiu oraz przez Forum Studentów Uczelni Artystycznych. W wydarzeniu wzięło udział ok. 250 artystów. 

Przedstawicielami Samorządu Studenckiego ASP Wrocław podczas XXXVIII Zjazdu FSUA w Szczecinie byli Jakub Łukasz Syrkowski oraz Aleksandra Opalińska.

______________________
info. Samorząd Studencki

Galeria:

Więcej »