WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA I ROK STUDIÓW

WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA I ROK STUDIÓW

Szanowni Kandydaci

Wyniki egzaminów wstępnych na studia  STACJONARNE będą dostępne od godziny 15.45 na Państwa indywidulanych kontach w systemie AKADEMUS

  • indywidualne konto - proszę się zalogować
  • kandydatura  - proszę wybrać kierunek
  • sprawdzić - status kandydatury

oraz zostają udostępnione na tablicach ogłoszeniowych plac Polski 3/4, II piętro przed sekretariatem egzaminów wstępnych 206P


inf. zam.

M. Szumiejko DOS