WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA I ROK STUDIÓW

WYNIKI EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA I ROK STUDIÓW

Szanowni Kandydaci

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję a przyjęciu lub nieprzyjęciu na I rok studiów jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia tryb STACJONARNY oraz kierunek Malarstwo i Grafika w specj. Projektowanie graficzne oraz Sztuka mediów specj. Fotografia i Multimedia w tybie NIESTACJONARNYM.

Wyniki będą dostępne od godziny 16.00 na Państwa indywidulanych kontach w systemie AKADEMUS

  • indywidualne konto - proszę się zalogować
  • kandydatura  - proszę wybrać kierunek
  • sprawdzić - status kandydatury

oraz zostają udostępnione na tablicach ogłoszeniowych plac Polski 3/4, II piętro przed sekretariatem egzaminów wstępnych 206P


inf. zam.

M. Szumiejko DOS