Jedyny w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła zaprasza na studia!

Jedyny w Polsce Wydział Ceramiki i Szkła zaprasza na studia!

Rekrutacja trwa jeszcze do 15 czerwca!

Sztuka i wzornictwo szkła, studia I i II stopnia

Wrocławska Katedra Szkła jako jedyna w Polsce kształci studentów w zakresie projektowania szkła użytkowego i artystycznego. Doskonale rozwinięte zaplecze techniczne umożliwia zarówno realizację zaprojektowanych przedmiotów jak i podejmowanie działań kreacyjnych. Studenci korzystając z pieca hutniczego, pieców elektrycznych oraz narzędzi i urządzeń szlifierskich mają możliwość samodzielnej pracy z materiałem.

Sztuka i wzornictwo ceramiki, studia I i II stopnia

Katedra Ceramiki na Wydziale Ceramiki i Szkła  jako jedyna w Polsce, kształci studentów zarówno w zakresie ceramiki artystycznej jak i projektowania ceramiki użytkowej. Kształcenie kierunkowe obejmuje także zagadnienia z zakresu ceramiki w architekturze, ceramiki kształtowanej na kole garncarskim, intermedialnych działań w ceramice oraz  technologii ceramiki. Program studiów został poszerzony o przedmioty  ogólnoplastyczne i humanistyczne, dzięki czemu możliwe jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z innych dziedzin plastycznych. 

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność: restauracja i konserwacja ceramiki i szkła, studia jednolite magisterskie  

Celem studiów jest przygotowanie w pełni samodzielnego, świadomego artystycznie i warsztatowo specjalisty w konserwacji i restauracji dzieł sztuki, w szczególności w kontekście konserwacji i restauracji ceramiki i szkła, a w tym witraży. W trakcie studiów, dzięki wysokiej klasy wykładowcom i współpracującym z katedrą instytucjom naukowym i muzealnym, student uzyskuje szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu historii sztuki, filozofii, socjologii, chemii, fizyki i archeologii. Poznaje technologie technik ceramicznych i szklarskich oraz metody konserwatorskie i restauratorskie w zakresie dziedzictwa materialnego szkła i ceramiki. 

Więcej informacji 

Rekrutacja 

System rekrutacji elektronicznej 


zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »