MEDIACJA SZTUKI - rekrutacja trwa!

MEDIACJA SZTUKI - rekrutacja trwa!

Mediacja sztuki to nowy, unikalny kierunek, łączący praktykę i teorię sztuki.

Mediacja to dialog rozumiany jako połączenie specjalności krytyka i kuratora. Uczymy dialogu między sztuką a publicznością, artystą a odbiorcami, krytykiem i kuratorem a wymogami rynku. Kierunek powstał jako reakcja na najnowsze zjawiska sztuki, wpływ Internetu, najnowszych technologii  i zmieniającą się rzeczywistość rynkową. Nasi studenci zdobywają umiejętności warsztatowe w profesjonalnych pracowniach artystycznych oraz pogłębiają wiedzę z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej, kuratorstwa, współczesnej kultury, mediów i trendów związanych z zasadami funkcjonowania rynku sztuki. Zajęcia odbywają się z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami i animatorami kultury. Akcentujemy rolę najnowszych technologii, mediów oraz promocji w sztuce.  

Perspektywy zawodowe:

Nasz absolwent rozumie zagadnienia strategii artystycznych i rynkowych. Potrafi pisać teksty krytyczne o sztuce, zorganizować miejsce wystawiennicze i galerię, zaprojektować długofalowe działanie animacyjne i warsztatowe, napisać projekt i go zrealizować. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w ośrodkach oraz  instytucjach kultury i sztuki, inicjatywach pozarządowych,  niezależnych o profilu artystycznym i społeczno- kulturowym a także w strukturach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych.

Więcej informacji 

Film 

REKRUTACJA 


zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »