Dni Druku 3D

Dni Druku 3D

Prezentacja Wydziału Ceramiki i Szkła na Targach Kielce

W dniach od 10 do 12 kwietnia odbyła się X edycja Dni Druku 3D na Targach Kielce, która była częścią ogromnego przedsięwzięcia związanego z prezentacją najnowszych technologii CNC stosowanych obecnie w przemyśle.

Na zaproszenie organizatorów tegorocznej edycji Dni Druku 3D przedstawiciele Wydziału Ceramiki i Szkła: Renata Bonter-Jędrzejewska, Adam Abel oraz student Mateusz Peringer zaprezentowali pierwsze efekty prac artystyczno-badawczych związanych z technikami projektowania i drukowania obiektów przestrzennych z użyciem mas ceramicznych.

Ekspozycja opierała się głównie na projektach będących w fazie realizacji, związanych

z opracowywaniem mieszanek glin dedykowanych drukowi 3D, badaniem możliwości drukowania brył o różnym stopniu złożoności i zróżnicowanych walorach strukturalnych czy wykorzystaniem platformy programistycznej Processing w projektowaniu.

Na stoisku obok przykładowych wydrukowanych obiektów ceramicznych prezentowana była interaktywna aplikacja przygotowana pod kątem parametrycznego projektowania form generowanych za pomocą cyfrowego kodu autorstwa Adama Abla, a wykład wygłoszony przez Renatę Bonter-Jędrzejewską pt. " Tradycja i nowoczesność. Technologie cyfrowe 3D w procesach tworzenia obiektów ceramicznych" znalazł się w programie konferencji naukowej towarzyszącej wydarzeniu.

info: Adam Abel

fotografie: Adam Abel, Renata Bonter-Jędrzejewska

zamieściła: Joanna Opalska-Brzecka

Galeria:

  • Dni Druku 3D
  • Dni Druku 3D
  • Dni Druku 3D
  • Dni Druku 3D
Więcej »