EWA ZARZYCKA: NIE JESTEM ZOFIĄ RYDET

EWA ZARZYCKA: NIE JESTEM ZOFIĄ RYDET

otwarcie wystawy 15 stycznia Galeria Studio

EWA ZARZYCKA: NIE JESTEM ZOFIĄ RYDET
OTWARCIE: 15 STYCZNIA 2018, 19:00

GALERIA STUDIO
PKiN, Pl. Defilad, Warszawa
wystawa czynna: 16 stycznia – 31 marca 2018
wtorek – niedziela 11:00 – 19:00

Ewa Zarzycka tworzy zdjęcia, filmy, performance, jest również autorką notatek na pograniczu literatury i rysunku. Pierwsze wystąpienia performance miała na początku lat 80., jej pierwsza wystawa indywidualna odbyła się w 1991 roku w Galerii Grodzkiej BWA w Lublinie. Na wystawę w Galerii Studio artystka przygotowała pokaz nowego projektu Nie jestem Zofią Rydet, w którym nawiązuje do słynnego cyklu fotograficznego Zofii Rydet Zapis socjologiczny. Praca Zarzyckiej to dialog z wybitną artystką i przewrotny hołd, w którym zwątpienie w obiektywizm zapisu medialnego łączy się z czułym, niepozbawionym ironii spojrzeniem na zaprzyjaźnionych artystów. Na wystawie znajdują się też wczesne prace – zdjęcia o charakterze etiud lub szkiców, które Zarzycka tworzyła w latach 70. w czasie studiów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, m.in. w Pracowni Działań i Struktur Wizualnych Andrzeja Lachowicza. Medium filmowe, które pojawia się w sztuce Zarzyckiej w latach 80., od początku traktowane były przez nią krytycznie, a jednocześnie ze świadomością, że praca nad filmem ma afirmatywny wymiar wzmacniania wspólnotowych więzi. Filmy Przejawy z 1980 roku albo Kardynał i grubaska twórcy kultury z 1985 (wspólnie z Tomaszem Dobrzyńskim), kręcone były w prywatnych domach, w niewielkim gronie bliskich osób. Na wystawie w Galerii Studio film Przejawy z 1980 roku powraca w nowej, opatrzonej odautorskim komentarzem wersji. W sztuce Ewy Zarzyckiej materiałem jest jej własne życie i pamięć, a przeszłość, odczytywana wciąż na nowo, nigdy nie stoi w miejscu. Jej sztuka jest zapisem codzienności i nieustającą międzyludzką komunikacją.


Kuratorki: Agnieszka Rayzacher, Dorota Jarecka

EWA ZARZYCKA: I AM NOT ZOFIA RYDET
OPENING: 15 JANUARY 2018, 7 PM

GALERIA STUDIO
Palace of Culture and Science, Defilad Square, Warsaw
Exhibition: 16 January – 31 March 2018
Tuesday – Sunday 11am – 7pm

  Ewa Zarzycka's work embraces the fields of performance, filmmaking, and photography. She also creates written drawings that form a specific kind of visual memoris. In her early work, Zarzycka focused on photography. Since the 1980s, she has gained renown mostly as a performer and a filmmaker. Galeria Studio is pleased to present Ewa Zarzycka's new project I Am Not Zofia Rydet. These short and simple movies are dedicated to friends and colleagues who pose for her at their homes or studios recreating the scenery from Zofia Rydet's photographic series Sociologial Record. Zarzycka pays tribute to the older generation artist, but also shows the limits of photography understood as an objective recording tool. The show also includes the artist's early work, the series of black and white photos that were created when she was a student at the Academy of Fine Arts in Wrocław mainly in Andrzej Lachowicz's class between 1976 and 1978. In the 1980s, Zarzycka's interest in film was motivated by the desire to strengthen and develop realtionships amongst friends. Two films from that decade, Symptoms from 1980 and Cardinal and a Fat Woman Makers of Culture from 1985 (together with Tomasz Dobrzyński), were staged and filmed with the help and participation of a small circle of friends with private houses and gardens used as the setting. At Galeria Studio we present Symptoms in a new version from 2017 with today's commentary from the artist. Ewa Zarzycka's art thrives on her life and memory. Her activity consist in a mixture of a diary and a dialogue and it is activated by an ongoing intersubjective exchange.


Curated by Agnieszka Rayzacher and Dorota Jarecka

informacje prasowe Galerii Studio

zamieścił: Tomasz Niedziółka