Kwadratowe obłoki. Nabór tekstów

Kwadratowe obłoki. Nabór tekstów

Katedra Mediacji Sztuki ogłasza nabór tekstów wchodzących w skład przygotowywanej przez nas monografii naukowej, poświęconej zagadnieniom związanym z konstruktywizmem artystycznym pt. Kwadratowe obłoki. Konstruktywizm i awangarda: teoria, retrospektywa, wpływ.

Poprzez pytanie o konstruktywizm i jego wpływ na modernizm pierwszej połowy dwudziestego wieku chcielibyśmy poruszyć problem statusu współczesnego artysty, jego stosunku do rzeczywistości oraz do samego tworzywa twórczego. Czy dla dzisiejszego, awangardowego twórcy, rzeczywistość może jawić się również jako materiał estetycznej emancypacji? Czy jego twórczość podlega jakimkolwiek ograniczeniom? Czy przekształcenie teorii artystycznej w projekt estetyczno-polityczny musi kończyć się nieuniknioną porażką? 
Oprócz tekstów z zakresu teorii sztuki, estetyki i historii sztuki chętnie publikowane będą prace antropologiczne, filozoficzne, krytyczne, kulturoznawcze oraz inne teksty poruszające interesujący nas problem. Publikacja będzie miała charakter interdyscyplinarnej monografii naukowej, która ukaże się nakładem Serii Wydawniczej Katedry Mediacji Sztuki ASP we Wrocławiu. 

Wszystkich zainteresowanych poruszanymi przez nas problemami prosimy o kontakt mailowy od adresem: drohomirecki@gmail.com 
Na teksty czekamy do dnia 31 grudnia 2017 r.

zamieścił: Tomasz Niedziółka