Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 - informacja dla studentów I roku i lat wyższych

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 - informacja dla studentów I roku i lat wyższych

Zapraszamy na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018 dla studentów pierwszego roku. Uroczystość odbędzie się 3 października, o godz. 10:00, w Auli CSU. CI (sala 410).

Szanowni Studenci, zajęcia rozpoczynają się w dniu 2 października 2017r.

UWAGA STUDENCI

  • plany zajęć znajduja się z zakładce Plany zajęć kalendarz akademicki na poszczególnych wydziałach i formach studiów
  • dla kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki oraz kierunku Wzornictwo (Wydział Ceramiki i Szkła) zajęcia z prof. H. Stoksikiem zostają przeniesione na semestr letni 2017/2018
  • dodatkowe dni wolne związane z inauguracją roku:

3 październik od 9.00 do 13.00 dla studentów I roku
9 października Dzień Rektorski wolny od zajęć dla całej uczelni
12 października - godziny rektorskie od 12.30 do 15.00 dla całej uczelni


INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU

  • w dniu 2 października zostają odwołane zajęcia z przedmiotu JĘZYK OBCY dla studentów studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich. Pozostałe przedmioty - zajęcia odbywaja się zgodnie z planem.
  • zapisy na JĘZYK OBCY odbędą się w dniu 3 października w sali 410 CSU.CI ( ul. Traugutta 19/21) po Uroczystej Inauguracji I roku studiów 2017/2018. Obecność na zapisach jest OBOWIĄZKOWA.
  • w dniu 3 października po inauguracji, odbędą się zapisy na szkolenie BHP. Szkolenie jest obowiazkowe i kończy sie zaliczeniem
  • szkolenie bhp dla studentów studiów doktoranckich odbędzie się 11.10.2017 o godzinie 11.20 w auli budynku CSU przy ul. Traugutta. Szkolenie jest obowiązkowe.
  • do planów studiów dołaczony jest harmonogram zajęć z przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE. Przedmiot jest OBOWIĄZKOWY, studenci mają możliwość wyboru dnia, formy i godzin zajęć. Spotkanie organizacyjne z mgr W. Kabatem 4 października godz. 17.30 sala - Liceum Plastyczne ul. Piotra Skargi

inf. zam.

M. Szumiejko DOS