WYMIARY SCENOGRAFII

WYMIARY SCENOGRAFII

W dniach 19-29 września 2017r w Muzeum Śląskim w Katowicach, w Centrum Scenografii Polskiej odbyła się wystawa scenograficzna WYMIARY SCENOGRAFII.

Jest to wystawa prac zakwalifikowanych do Konkursu o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala.  Na ekspozycję złożyły się głównie prace dyplomowe studentów uczelni artystycznych. Stanowią one materiał porównawczy nie tylko dla pedagogów i ich uczniów, ale także dla widzów. Wydarzenie promuje młodych twórców, którzy mają wyjątkową możliwość przedstawienia swoich realizacji, w ramach działań Centrum Scenografii Polskiej, jedynego ośrodka tego typu w Polsce.

 Z naszej uczelni w wystawie wzięła udział Agnieszka Aleksiejczuk, doktorantka Katedry Scenografii oraz student IV roku Katedry Scenografii, Jakub Syrkowski,  jednocześnie absolwent Wydziału Malarstwa naszej uczelni. W tej edycji nie było kategorii prac studenckich.

W audytorium Muzeum Śląskiego w Katowicach odbył się również panel dyskusyjny i dyskusja, dotycząca współczesnego kształtu polskiej scenografii, z udziałem przedstawicieli wszystkich uczelni kraju. Naszą Katedrę Scenografii reprezentowali; prof. Elżbieta Wernio, dr Damian Banasz, prof. Wojciech Jankowiak.

INFO/ zdjęcia
Katedra Scenografii
Zamiescił: D.Banasz

Galeria:

Więcej »