STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

Studenci / doktoranci ubiegający się o stypendium MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA proszeni są o składanie wniosków

Terminy składanie wniosków:

- do 15.09.br. w dziekanacie wydziału (studenci)

- do 10.09.br. w dziekanacie MSD w p. 117/118M (doktoranci).

Dokumenty można wysłać pocztą na adres Uczelni: ASP Pl. Polski3/3  50-156 Wrocław.

Szczegółowe informacje w tym warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra oraz druki obowiązujących wniosków dostępne na stronie internetowej ministerstwa.

http://www.nauka.gov.pl/ >>> Szkolnictwo Wyższe >>> 

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html


info: dr Monika Łukasik - Duszyńska

zamieściła: AZG