Konfrontacja - wystawa zbiorowa

Konfrontacja - wystawa zbiorowa

Trio w Gablocie koło Rektoratu: Sikorska, Szalwa, Woś

Wystawa jest zestawieniem postaw twórczych trzech studentek ASP we Wrocławiu:
Julia Sikorska - I rok Malarstwa
Joanna Woś - I rok Malarstwa
Anna Szalwa - III rok Grafiki

Poprzez wystawę ,,Konfrontacja'' studentki pragną porównać drogi poszukiwań w indywidualnej twórczości każdej z nich.

14 - 28. 02. 2017
Gablota koło Rektoratu, ASP, Plac Polski 3/4
Zapraszamy!