15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki

Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 roku organizuje 15. Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki.

Zostanie on zaprezentowany w zrewitalizowanej, okazałej przestrzeni wystawienniczej Galerii BWA, liczącej 461 m2. Konkurs jest przeglądem najciekawszych postaw twórczych artystów z Polski i zagranicy. Stwarza komparatystyczną możliwość usytuowania naszych dokonań w zakresie sztuk wizualnych w szerszym kontekście sztuki europejskiej. Warunki konkursu określone w regulaminie są gwarancją wysokiego poziomu artystycznego wystawy pokonkursowej. Zachęcamy Państwa do aktywnego w nim udziału. Przesyłając niniejsze zaproszenie, jesteśmy przekonani,
że zechcą Państwo wziąć udział w 15. Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.

Termin: do 31.07.2021 r.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Link do strony konkursu: http://www.bwa.ostrowiec.pl/15-miedzynarodowy-jesienny-salon-sztuki-ogloszenie-konkursu/


zamieścił: mp

Załączniki

Galeria:

Więcej »