Rolnik w nowej perspektywie - konkurs na plakat

Rolnik w nowej perspektywie - konkurs na plakat

Konkurs polega na zaprojektowaniu plakatu, który będzie głosem w dyskusji na temat nowego programowania Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027.

Jakie wiążą się z nią nadzieje, jakie oczekiwania, jaki będzie ona miała wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Główne cele Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027 opisuje załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Hasło „Rolnik w nowej perspektywie” zostało wybrane jedynie do celów promocji Konkursu, zatem Organizator nie oczekuje, że nadesłane prace będą wyłącznie jego dosłowną ilustracją. Na plakacie może znaleźć się inne hasło, zaproponowane przez autora.

Termin nadsyłania prac konkursowych rozpoczyna się dnia 26 marca 2021 r., a kończy w dniu 11  czerwca 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 r.

Więcej informacji: https://bit.ly/3d7FQj5


zamieścił: mp

Załączniki

Galeria:

Więcej »