Przejdź do treści

Kulig Marek

Marek Kulig
dr hab. Marek Kulig, Profesor ASP
Konsultacje/dyżury

czwartki i piątki: 14:20–18:00
XI Pracownia Rysunku (112 P)

W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Rzeźby i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek: Rzeźba.

Jestem malarzem, rzeźbiarzem, rysownikiem, autorem instalacji. Jako profesor uczelni prowadzę Pracownię Rysunku. Jestem autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, wziąłem udział w ponad 100 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. W swojej twórczości wielokrotnie nawiązuję do problematyki związanej z pamięcią, przemijaniem, a także szeroko rozumianą głębią człowieka. Prace najczęściej realizuję w technice własnej bądź asamblaż.

Nagrody i stypendia

2020 – Nagroda Rektora ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za osiągnięcia artystyczne

2012 – Nagroda Rektora ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu za osiągnięcia artystyczne

2001 – Nagroda – Dobry wzór 2000

2000 – Nagroda– Znak Dobre, bo polskie

2000 – Stypendium Cultural City Network  Graz – Austria

1995/96 – Stypendium Ministra Kultury i Sztuki

Najważniejsze wystawy

2021 – Uluslararas Karma Sergi, Korart Galeri Adana, Turcja

2018 – Limited Vision Jp_edition – Rationing and Disturption, 3331 Gallery, Tokio, Japonia

  2014 – Artefakty – wystawa indywidualna, Muzeum Miejskie Wrocławia – Ratusz – Galeria Patio, Wrocław

  2016 – Archeo II – wystawa indywidualna, Art in the Office, Idea Palce, Wrocław

  2001 – Zapis– wystawa indywidualna, Muzeum  Łazienki Królewskie w Warszawie, Warszawa

  Konferencje

  2014 – Wykład autorski (w oparciu o własną twórczość) połączony z prezentacją multimedialną: O działalności artystycznej z cyklu wykładów pod wspólnym tytułem Ta straszna sztuka współczesna – organizowany przez Wrocławską Fundację Studentów Historii Sztuki przy współpracy z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytut Historii Sztuki UWr – Wrocław

  Publikacje

  2013 – Kurator Generalny 11 Konkurs Gepperta, Sympozjum, tekst kuratorski, Wrocław

  2011 – Rola pola semantycznego w obrazie, tekst [w:] Dyskurs, Zeszyty Naukowo-Artystyczne, ASP Wrocław