Przejdź do treści

Wystawiennictwo i promocja sztuki

Studia I stopnia magisterskie rok I/sem I

Przekazanie rzetelnej wiedzy nt. współczesnych metod eksponowania prac artystycznych/strategii kuratorskich. Omówienie najważniejszych nurtów i sposobów konstruowania wystaw, a także działań w przestrzeni pozainstytucjonalnej – o charakterze otwartym, kontekstualnym, efemerycznym itd. Omówienie metod promocji i pozycjonowania informacji o wystawie/projekcie artystycznym.

Rodzaj zajęć
wykłady, prezentacje, spotkania z ekspertami, artystami itd., analiza tekstów, dyskusja.

Jak przygotować wystawę/projekt? – od tematu i wyboru miejsca, przed dobór i pracę z artystami, „dobre" i „złe" metody „ekspozycji", po „tworzenie narracji".Różnice pomiędzy wystawiennictwem a muzealnictwem.
Różnice pomiędzy wystawianiem prac w galerii/muzeum/instytucji sztuki a „eksponowaniem" projektów artystycznych w sferze pozainstytucjonalnej. „Artworld" czyli obieg sztuki – od zaangażowania do zbijania kapitału (także symbolicznego).
Promocja i komunikowanie informacji: określanie adresata, dobór metod itd.

Kryteria oceny

30% aktywność na zajęciach/w dyskusji
30% wykonywanie zadań, przygotowanie prezentacji itd.
40% esej/referat