Przejdź do treści

Wykłady gościnne oraz Pracownia otwarta

Wykłady Gościnne oraz Pracownia Otwarta to formuła edukacyjna szczególnie istotna dla programu dydaktycznego Mediacji Sztuki. Ma ona na celu zapewnienie studentom bezpośredniego kontaktu z wybitnymi artystami, krytykami, kuratorami, osobami związanym ze światem sztuki współczesnej. W trakcie wizyty studenci mają możliwość nie tylko wysłuchać wykładu, wziąć udział w proponowanym warsztacie, działaniu performance, ale przede wszystkim poznać bezpośrednio, nawiązać dialog i doświadczyć metod pracy zaproszonego gościa.
Zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, II stopnia, I rok / semestr III stopnia ; I rok / sem.I i II;

Rodzaj zajęć
Wykłady, prezentacje multimedialne.

Cele kształcenia

Zapoznanie z metodami analizy interesujących zagadnień jako punkty wyjścia własnych działań artystycznych.Zapoznanie studentów z techniką i sposobami autoprezentacji.
Przedstawienie własnej drogi twórczej, problem dokumentacji, archiwizowania etc.
Przedstawienie faktów artystycznych znanych z autopsji - rola świadka.

Treści kształcenia

Granice przestrzeni i ich rola w kształtowaniu obrazu dzieła.Dynamika stanów krytycznych, rola napięć i kryzysu w sztuce.
Autoprezentacja - cele i metody.
Wątki autobiograficzne w działaniach artystycznych.

Kryteria oceny
Zaliczenie


Opieka merytoryczna i organizacyjna dr Ewa Zarzycka

Relacje z wizyt na stronie oraz na naszym blogu

Jednym z gości był znakomity artysta dr Janusz Bałdyga